L 172: Nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger (Forslag til lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.)

L 172: Opgraderinger af jernbanestrækninger

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 172

Fremsat af: Transportminister Magnus Heunicke (S)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 172 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Nyt for jernbanerne

Forslaget er ganske simpelt: Det giver Transportministeren lov til at undersøge og starte en række nye jernbaneanlægsprojekter, med hensyn til deres mulige miljø-konsekvenser. Det drejer sig om tre helt nye jernbaner, banebetjening til Billund og dens lufthavn, hastighedsopgradering af en række hovedbane- og regionale strækninger og forbedring af generel togkapacitet i Nordjylland. Det vil gælde fra og med første juni i år.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er en opfølgning på følgende aftaler indgået mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten: Aftale af 17. september 2013 om harmonisering af beskatningen i Nordsøen, hvoraf det fremgår, at det statslige merprovenu ved harmoniseringen af beskatningen i Nordsøen på ca. 28,5 mia. kr. afsættes til kollektiv trafik til størst mulig gavn for danskerne gennem etablering af Togfonden DK og Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014.

Lovforslaget indeholder bemyndigelse til, at transportministeren kan undersøge, projektere og miljøvurdere følgende anlægsprojekter:

1) En ny jernbane over Vestfyn.

2) En jernbane over Vejle Fjord.

3) En ny jernbane mellem Hovedgård-Hasselager.

4) Banebetjening af Billund og Billund Lufthavn.

5) Hastighedsopgraderinger af hovedbanestrækningerne Fredericia-Vejle, Vejle-Horsens, Horsens-Hovedgård, Aarhus-Aalborg og omkring Aarhus Hovedbanegård samt perrontilpasninger mv.

6) Hastighedsopgraderinger af de regionale jernbanestrækninger Aalborg-Frederikshavn, Struer-Thisted, Langå-Struer, Østerport-Helsingør, Vejle-Struer, Esbjerg-Struer, Skanderborg-Skjern, Bramming-Tønder, Holbæk-Kalundborg, Køge Nord-Næstved samt Ting­lev-Sønderborg.

7) Forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland.

8) Øget banekapacitet mellem Herning-Holstebro.

9) Niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg Station.

10) Ekstra spor ved Gødstrup Station.

Lovforslaget har været sendt i høring under titlen Forslag til lov om en moderne jernbane og om ændring af lov om jernbane, men lovforslaget er efterfølgende af lovtekniske grunde opsplittet i to lovforslag, nærværende projekteringslovforslag og et lovforslag om ændring af lov om jernbane. Der er tale om samme materielle regulering. De to lovforslag fremsættes samtidig, da der i forbindelse med den konkrete projektering af forslagene i nærværende lovforslag, er brug for hjemlerne til byggelinjer, forbud og fremrykket ekspropriation i ændringslovforslaget til jernbaneloven.

Af den samlede økonomisk ramme for Togfonden DK på 28,5 mia. kr. forventes ca. 650-950 mio. kr. at gå til projekteringsfasen, herunder til VVM-undersøgelser og fremrykkede ekspropriationer i forbindelse med de foreslåede projekter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
04.04.14
2. behandling
03.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: jernbane togdrift

Relaterede forslag:

15.03.2016 B 90: Overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten

11.03.2015 L 162: Forslag til jernbanelov

25.02.2015 L 143: Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg

26.03.2014 L 173: Ændring af lov om jernbane

12.03.2014 L 152: Bemyndigelse til ændringer af Ringsted Station med dertil hørende anlæg

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?