L 93: Pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg (Forslag til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.)

L 93: Solcelleanlæg

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 93

Fremsat af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)

Fremsat dato: 16.12.2015

Vedtaget dato: 04.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)

L 93 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget sikres der en midlertidig løsning på den potentielle diskrimination, som Europa-Kommissionen har påpeget i det danske PSO-system.

Løsningen indebærer, at der afholdes et udbud af 20 MW solceller, hvoraf 2,4 MW også udbydes i mindst et andet EØS-land, som Danmark har direkte elforbindelse til.

Lovforslaget er med til at sikre, at Europa-Kommissionen kan anse PSO-systemet for at være traktatmedholdeligt i årene 2015-2016. Energiforligskredsen bag aftalen om den danske energipolitik 2012-2020 har i oktober 2014 tilsluttet sig pilotudbuddet.

Formålet med lovforslaget er at bemyndige energi-, forsynings- og klimaministeren til at kunne gennemføre et udbud af 20 MW solceller, hvoraf 2,4 MW også udbydes i mindst et andet EØS-land. Herunder bemyndiges ministeren til at indgå kontrakter med vinderne af udbuddet og efterfølgende yde pristillæg på baggrund af kontrakterne.

Det betyder, at af den samlede udbudte mængde på 20 MW vil de 2,4 MW blive konkurrenceudsat i Danmark og i mindst et andet EØS-land, som Danmark vælger at samarbejde med. De 2,4 MW vil således alene kunne placeres i et andet EØS-land, hvis tilbud vedrørende projekter i et andet EØS-land er billigere end tilbud vedrørende projekter i Danmark inden for den samlede udbudte mængde på 20 MW. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil samtlige 20 MW blive placeret i Danmark.

Det er forudsat, at der vil blive indgået en samarbejdsaftale med mindst et andet EØS-land, hvor de 2,4 MW også udbydes. Lovforslaget giver i den forbindelse ministeren mulighed for at opfylde en eventuel gensidig samarbejdsaftale. Lovforslaget indeholder derfor en bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte regler vedrørende anlæg beliggende i Danmark, som anvender vedvarende energikilder, og som modtager støtte fra et andet EØS-land, hvor de 2,4 MW også er udbudt.

Pilotudbuddet og den efterfølgende indgåelse af kontrakter med de vindende tilbudsgivere forventes gennemført i 2016 med mulighed for udbetaling af pristillæg tidligst fra den 1. januar 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.12.15
1. behandling
14.01.16
2. behandling
01.03.16
3. behandling
03.03.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.12.15
Afstemning start
23.12.15
Afstemning slut
03.03.16

Emneord: solceller

Relaterede forslag:

26.03.2015 B 108: Kommuners adgang til at etablere solcelleanlæg

18.03.2015 L 163: Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?