Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 181: Forslag til lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap om mental retadering Kennydy Centret til Region Hovedstaden.

L 181: Forslag til lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap om mental retadering Kennydy Centret til Region Hovedstaden.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 181

Fremsat af: Astrid Krag (SF)

Fremsat dato: 27.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 181 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget foreslås, at Kennedy Centret, som i dag er et selvstændigt nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse overføres til Region Hovedstaden. Lovforslaget er affødt af »nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet« fra 2006.

Ved lovforslaget overføres Kennedy Centret til Region Hovedstaden med opgaver, bevilling, bygning og personale. Med lovforslaget tilsigtes der ikke ændringer i Kennedy Centrets opgaveområde eller indskrænkninger i centrets økonomi.

Der er lagt vægt på, at Kennedy Centret overføres som en samlet enhed, og at den tætte integration mellem forskning, rådgivning og patientbehandling videreføres.

Med lovforslaget løftes Kennedy Centret ud af lov om sektorforskningsinstitutioner, og bestyrelsen afbeskikkes som følge heraf. Region Hovedstaden overtager herefter det overordnede ledelsesansvar for Kennedy Centret, og regionen bliver ansættelsesmyndighed for de hidtil statsligt ansatte på centret.

Kennedy Centrets bygning vil blive erhvervet af Region Hovedstaden. Kennedy Centrets bevilling rummer en behandlingsdel og en forsknings- og satspuljedel. Den behandlingsrelaterede del af bevillingen overføres til regionernes bloktilskud. Idet Region Hovedstaden har en større andel af patienterne, vil der blive anvendt en model, hvor Region Hovedstaden tildeles en andel af midlerne, inden de overføres til bloktilskuddet. Bevillingen til diætpræparater vil ligeledes blive overført til regionernes bloktilskud. Forsknings- og satspuljemidlerne vil blive placeret på finanslovkonto 16.51.03 Tilskud til forskningsopgaver, hvorfra midlerne overføres løbende til Region Hovedstaden, som skal aflægge regnskab herfor med henblik på at sikre, at midlerne anvendes til de aktiviteter, hvortil de er afsat.

Lovforslaget ændrer ikke ved Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, og de funktioner, som Sundhedsstyrelsen har tildelt Kennedy Centret, skal således fortsat varetages af centret efter overførslen. Der er, som det fremgår af lovforslaget, indgået aftale med Region Hovedstaden om, at regionen udarbejder en model for den fremtidige brugerinddragelse med patientforeningerne.

Lovforslaget fremsættes i APR II, da der har været en række delforhandlinger, som har skullet afsluttes først.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.04.12
1. behandling
11.05.12
2. behandling
11.06.12
3. behandling
13.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.04.12
Afstemning start
22.05.12
Afstemning slut
12.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?