L 59: Ophævelse af lov om randzoner (Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.)

L 59: Ophævelse af lov om randzoner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 59

Fremsat af: Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)

Fremsat dato: 14.11.2015

Vedtaget dato: 21.01.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

L 59 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslagets formål er at ophæve lov om randzoner som en del af fødevare- og landbrugspakken.

Efter lovens ophævelse vil der ikke længere være krav om, at landbruget etablerer randzoner langs vandløb og rundt om søer.

Lov om randzoner indgår i opfyldelsen af målsætningerne i en række af natur- og miljødirektiverne, særligt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 (vandrammedirektivet). Kvælstofeffekten af ophævelsen forventes på landsplan at blive modsvaret af effekterne af bl.a. allerede vedtagne initiativer og den strukturelle udvikling.

Den fremtidige miljøindsats vil blive fokuseret i de områder af landet, hvor udfordringerne er størst. Det vil give en samfundsøkonomisk mere effektiv miljøindsats samtidig med, at råvaregrundlaget kan øges til gavn for vækst og beskæftigelse i landdistrikterne.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.11.15
1. behandling
19.11.15
2. behandling
19.01.16
3. behandling
21.01.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.11.15
Afstemning start
21.11.15
Afstemning slut
21.01.16

Emneord: randzoner

Relaterede forslag:

13.05.2014 L 199: Anvendelsesområde og fornyet høring af vandplanforslag m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?