Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 156: Forslag til lov om ophævelse af lov om Oprettelse af et Embede som Auditør ved Statsbanerne.

L 156: Forslag til lov om ophævelse af lov om Oprettelse af et Embede som Auditør ved Statsbanerne.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 156

Fremsat af: Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 11.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 156 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Fremsættelse af lovforslag sker efter særlige omstændigheder, da det fremsættes i forbindelse med implementeringen af effektiv administration i staten.

Med lovforslaget nedlægges auditørfunktionen, der er en særlig institution oprettet på Transportministeriets område til at varetage de tjenstlige forhør i disciplinærsager i henhold til reglerne i tjenestemandsloven. På andre ministerområder udføres disse forhør som udgangspunkt af en forhørsleder i den enkelte institution. Transportministeriets auditør har i mindre omfang bistået andre ministerier med gennemførelse af forhør.

Nedlæggelsen af auditørfunktionen skal ses i sammenhæng med den faldende anvendelse af tjenestemandsansættelsesformen.

Auditørfunktionen er således ikke påkrævet i henhold til tjenestemandslovgivningen og vil som sådan kunne afskaffes. Det oprindelige beskyttelseshensyn, der i 1911 lå til grund for funktionens oprettelse – at skabe så betryggende retslige forhold for personale ved statsbanerne –, varetages i dag i tjenestemandsloven og forvaltningsloven.

Det vil herefter på Transportministeriets område – i lighed med andre ministerområder – i stedet være de enkelte institutioners ansvar i henhold til tjenestemandslovgivningen at forestå tjenstlige forhør mv., evt. med ekstern bistand.

Nedlæggelsen af auditørfunktionen vil medføre en årlig besparelse på 1,5 mio. kr.

Lovforslaget ønskes vedtaget med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.04.12
1. behandling
03.05.12
2. behandling
29.05.12
3. behandling
06.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.04.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
05.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?