L 17: Afskaffelse af næringsbrevsordningen (Forslag til lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevsordningen).)

L 17: Afskaffelse af næringsbreve

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 17

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 04.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 17 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at lette virksomhedernes administrative og økonomiske byrder ved, at der ikke længere kræves næringsbrev for at drive fødevarevirksomhed.

En evaluering, som blev afsluttet i maj 2014, viser, at næringsbrevsordningen kun i et vist omfang bliver brugt af myndighederne, da myndighederne primært benytter kontrol- og sanktionshjemler i egen lovgivning. Siden næringsbrevsordningen blev indført i 2005, er der således kun sket et begrænset antal frakendelser af retten til at drive fødevarevirksomhed, og næringsbrevsordningen er endvidere kun i begrænset omfang blevet brugt til planlægning af risikobaseret kontrol.

Idet myndighederne primært benytter kontrol- og sanktionsmuligheder i egen lovgivning, vurderes det, at en afskaffelse af ordningen ikke vil svække myndighedernes mulighed for at gribe ind over for fødevarevirksomheder. Herudover vurderes det, at en afskaffelse af ordningen ikke vil have negative konsekvenser for fødevaresikkerheden, da de relevante myndigheder i vidt omfang netop anvender andre kontrol- og sanktionsmuligheder inden for egen lovgivning.

Afskaffelse af næringsbrevsordningen indebærer, at der ikke længere stilles krav om beståelse af en prøve – og dermed heller ikke om betaling af et prøvegebyr – for, at en virksomhed kan drive fødevarevirksomhed. Virksomhederne vil heller ikke længere skulle betale et årligt gebyr for at drive fødevarevirksomhed i henhold til loven.

I lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. sker der enkelte konsekvensændringer som følge af afskaffelsen af næringsbrevsordningen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
23.10.14
2. behandling
25.11.14
3. behandling
04.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
03.12.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: næringsbreve fødevarer fødevarevirksomheder

Relaterede forslag:

14.11.2015 L 57: Ændret finansiering af kontrolkampagner og kosttilskudskontrol, og indførelse af mulighed for rekvireret vejledning

17.03.2015 B 95: Forbud mod gmo-dyrkning i Danmark

02.12.2014 B 39: En fødevare- og landbrugspakke

01.11.2013 B 15: Mærkning af fødevarer med slagtemetode

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?