L 88: Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende (Forslag til lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.)

L 88: Barselsudligning for selvstændige

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 88

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 17.12.2015

Vedtaget dato: 04.02.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 88 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

Lov nr. 596 af 12. juni 2013 om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende ophæves pr. 1. april 2016.
Der etableres en overgangsordning for selvstændigt erhvervsdrivende, som påbegynder orlov inden lovens ikrafttræden. Udbetaling af kompensation til sådanne selvstændigt erhvervsdrivende sker efter de hidtil gældende regler.
Afbrydes orloven, bortfalder retten til yderligere kompensation fra barselsudligningsordningen.

De samlede statslige udgifter forbundet med afviklingen af barselsudligningsordningen udgør samlet set 49,9 mio. kr., hvoraf 30,9 mio. kr. finansieres med aktstykke nr. 4 af 8. oktober 2015.

Lovforslaget skønnes at indebære mindre administrative lettelser for erhvervslivet.

Lovforslaget skønnes desuden at indebære mindre positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, idet der ikke skal indbetales bidrag til ordningen.

For den enkelte selvstændigt erhvervsdrivende kan lovforslaget indebære negative økonomiske konsekvenser, idet muligheden for at få udbetalt lønkompensation fra ordningen i forbindelse med barselsorlov bortfalder.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.12.15
1. behandling
12.01.16
2. behandling
02.02.16
3. behandling
04.02.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.12.15
Afstemning start
24.12.15
Afstemning slut
04.02.16

Emneord: barsel

Relaterede forslag:

07.05.2014 L 193: Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.

08.04.2014 B 103: Mænds ret til barselsorlov

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?