Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 160: Forslag til lov om Offentlig Digital Post.

L 160: Forslag til lov om Offentlig Digital Post.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 160

Fremsat af: Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 13.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 160 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Obligatorisk digital post fra det offentlige

Lovforslaget indeholder elementer der skal sikre, at det fremover skal være obligatorisk for borgere over 15 år og virksomheder at modtage digital post fra det offentlige. Hvilken løsning der teknisk set skal benyttes til dette er ikke fastsat i lovforslaget og det er finansministerens opgave at finde ud af.

Der skal benyttes NemID som adgangskrav.

Den eksisterende løsning, der administreres af e-Boks A/S, skal omfattes af lovgivningen. Det er sandsynligt, at det er denne løsning, der vil blive brugt i fremtiden.

Det er muligt at opnå fritagelse for ordningen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Det er op til finansministeren og erhvervs- og

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i samarbejde med KL og Danske Regioner. Regeringen har tilsluttet sig den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i oktober 2011 som grundlag for det videre arbejde med digitalisering. Lovforslaget er tillige et led i realiseringen af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

Lovforslaget gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at modtage deres post fra det offentlige digitalt gennem den offentlige digitale postløsning. Digital post, der modtages i postløsningen, har samme retsvirkning, som hvis det blev afleveret i den fysiske postkasse.

Lovforslaget sættes i kraft i tre tempi: fra 1. juli 2012 fastslår loven bl.a. retsvirkningen af at modtage sin post digitalt. Det får betydning for de borgere, der tilmelder sig frivilligt frem til ordningen bliver obligatorisk. Obligatorisk tilslutning forventes sat i kraft for virksomheder i løbet af 2013, og for borgere over 15 år forventes obligatorisk tilslutning sat i kraft i november 2014. Tilslutning vil ske automatisk, men alle borgere og virksomheder vil modtage forudgående information om overgangen til obligatorisk digital post.

Lovforslaget giver bemyndigelse til bl.a. at fastsætte regler om fritagelse for tilslutning af de borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt. De vil fortsat kunne modtage deres post fra det offentlige som traditionel papirpost.

På grund af et ekstraordinært arbejdspres i centraladministrationen i første halvår 2012 og et betydeligt behov for koordinering, fremsættes lovforslaget efter den 1. april. Lovforslaget ønskes vedtaget i indeværende folketingsår.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.04.12
1. behandling
26.04.12
2. behandling
29.05.12
3. behandling
06.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.04.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
05.06.12

UDVALGT INDLÆG IMOD

Thomas Huulbæk Titanium
Som forslaget foreligger nu, stemmer jeg imod. Jeg synes, at henvendelsen fra IT-Politisk Forening er meget relevant. Det er problematisk, at du som borger tvinges af det offentlige til at indgå vidtgående…

GÅ TIL INDLÆG

2. Maj 2012 08:45
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Som forslaget foreligger nu, stemmer jeg imod.

Jeg synes, at henvendelsen fra IT-Politisk Forening er meget relevant. Det er problematisk, at du som borger tvinges af det offentlige til at indgå vidtgående aftaler med to private monopol-virksomheder - DanID A/S og e-Boks A/S. Der bør simpelthen være et alternativ til e-Boks. Det burde være åbent og dynamisk - ikke lukket og stringent.

Datatilsynet har også et relevant høringssvar.

Det er også for fjollet, at man ved tvungen digitalisering opnår, at borgerne har flere postkasser - alle sine egne og så e-Boks, som man så lige skal huske at kigge i.

Jeg kan forestille mig utallige systemer, der ville fungere bedre. Ét af dem: email med kryptering. Der er andre idéer her.

16. Maj 2012 09:50
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det ser umiddelbart ud som om, at det er rimeligt nemt at blive fritaget for ordningen.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?