L 170: Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden (Forslag til lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden.)

L 170: Nordsøenheden og Nordsøfonden

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 170

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 170 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Nordsøenheden og Nordsøfonden blev etableret i 2005 med henblik på at varetage statens deltagelse i kulbrintelicenser.

På baggrund af stigende forretningsmæssig kompleksitet primært som følge af, at Nordsøfonden i 2012 er indtrådt i Dansk Undergrunds Consortium (DUC), er der behov for justeringer i rammerne for Nordsøenheden og Nordsøfonden med henblik på at understøtte mulighederne for at varetage statsdeltagelsen bedst muligt og dermed sikre størst muligt udbytte til staten.

Nordsøenhedens opgave vil fortsat være at administrere Nordsøfonden. Med lovforslaget foreslås en ny styringsmodel, hvor Nordsøenheden omdannes til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) med egen bestyrelse. Bestyrelsen vil i samarbejde med direktionen sikre den nødvendige kvalitet i beslutningerne. Nordsøenheden forvalter efter dansk målestok en væsentlig olie- og gasproduktion. Omdannelsen til en selvstændig offentlig virksomhed med en bestyrelse vil kunne understøtte Nordsøenhedens arbejde, rolle og ansvar, der nu i stigende grad svarer til de øvrige, kommercielle licensdeltageres.

Nordsøfonden bevares som en offentlig fond.

Lovforslaget indebærer, at den eksisterende driftsbevilling på finansloven i 2014 til dækning af Nordsøenhedens administrationsudgifter vedrørende Nordsøfonden ophæves. I stedet etableres der mulighed for, at Nordsøenhedens udgifter til administration dækkes af Nordsøfondens indtægter, inden Nordsøfondens udbytte optages på statens indtægtsbudget.

Lovforslaget åbner endvidere op for, at der i de kommende vedtægter for Nordsøfonden vil blive mulighed for, at Nordsøfonden kan erhverve andele i licenser, der grænser op til licenser, som Nordsøfonden allerede deltager i.

I medfør af lovforslaget vil Nordsøfonden fremover være skattepligtig af både indkomst ved indvindingsvirksomhed og ved tilknyttet virksomhed skabe den størst mulige værdi for staten. Dermed vil Nordsøfonden reelt komme til at operere under de samme vilkår, som i dag gælder for fondens samarbejdspartnere.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
08.04.14
2. behandling
13.05.14
3. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 8. maj 2014

Emneord: nordsøen nordsøfonden

Relaterede forslag:

20.11.2013 L 79: Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?