Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 123: Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg.

L 123: Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 123

Fremsat af: Transportminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 30.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 123 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indgår som en del af transportaftalen af 29. januar 2009 »En grøn transportpolitik« mellem den daværende regering (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, hvorved der blev truffet beslutning om udarbejdelse af grundlag for politisk stillingtagen til opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg.

Lovforslaget er det første skridt hen imod at kunne gennemføre timemodellen mellem Aarhus og Aalborg og således forøge hastigheden på strækningen til gavn for passagererne.

Lovforslaget indebærer, at tre overkørsler i henholdsvis Skørping, Ellidshøj og Svenstrup nedlægges, og der etableres tre niveaufri krydsninger i stedet for. Endvidere ombygges Skørping Station.

Anlægsarbejderne planlægges gennemført i perioden 2013-2015, og således at projektet kan koordineres med signalprogrammet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.13
1. behandling
07.02.13
2. behandling
23.04.13
3. behandling
07.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.13
Afstemning start
21.03.13
Afstemning slut
06.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?