L 104: Forslag til lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

L 104: Miljøteknologisk Udviklingsprogram

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 104

Fremsat af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)

Fremsat dato: 17.12.2014

Vedtaget dato: 05.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 104 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er som opfølgning på finanslovaftalen for 2015 at sikre et lovgrundlag som ramme for fremtidige aktiviteter under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og i den forbindelse sikre hjemmel til, at der kan nedsættes en uafhængig bestyrelse med kompetence til at træffe afgørelser om tilskud til virksomheder m.v.

Med finanslovaftalen for 2015 er der afsat midler til MUDP for de kommende fire år, og dermed er der et bevillingsmæssigt grundlag for at vedtage en lov som samlet ramme for programmet.

Med lovforslaget foreslås, at kompetence til at træffe afgørelser om tilskud til virksomheder, igangsætte partnerskaber m.v. inden for de formål, der er angivet i finansloven, overføres til en uafhængig bestyrelse. Der foreslås en bestyrelse med otte medlemmer med erhvervsmæssige og miljøteknologiske kompetencer. Formanden, som skal have en erhvervsmæssig baggrund, og tre medlemmer udpeges af miljøministeren, mens de resterende fire medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra henholdsvis klima-, energi- og bygningsministeren, fødevareministeren, erhvervs- og vækstministeren og uddannelses- og forskningsministeren.

Det foreslås, at bestyrelsen udarbejder en overordnet 4 årig strategi for gennemførelsen af programmet og - med udgangspunkt i miljøministerens prioriteringer af de miljømæssige udfordringer - en årlig handlingsplan for programmets konkrete indsatsområder. Strategi og handlingsplan godkendes af miljøministeren.

Med nedsættelse af en uafhængig bestyrelse styrkes de erhvervsmæssige kompetencer i ledelsen af programmet. Sigtet er at forbedre mulighederne for, at de projekter, som støttes under MUDP, udover at have positive miljøkonsekvenser også skaber øget vækst og eksport.

Efter forslaget fastsætter miljøministeren forretningsorden for bestyrelsen og stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen. Der lægges endvidere op til, at klage over retlige spørgsmål kan indbringes for Natur- og Miljø­kla­ge­nævnet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.12.14
1. behandling
15.01.15
2. behandling
03.02.15
3. behandling
05.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.12.14
Afstemning start
24.12.14
Afstemning slut
04.02.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 29. januar 2015

Emneord: miljøteknologi

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?