L 16: Indførelse af medarbejderinvesteringsselskab (MS) og krav til oplysninger i ejerregisteret (Forslag til lov om medarbejderinvesteringsselskaber. (Indførelse af medarbejderinvesteringsselskab (MS) og krav til oplysninger i ejerregisteret).)

L 16: Medarbejder-investeringsselskaber

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 16

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 04.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 16 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at indføre en forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber, hvori medarbejdere kan indskyde lønmidler til gavn for den virksomhed, hvor medarbejderne er ansat. Medarbejderinvesteringsselskabet anvender herefter lønindskuddene til modernisering eller udvikling af virksomheden eller dens leverandører eller aftagere. Ordningen skal evalueres efter 3 år. Ordningen følger op på aftale af 2. april 2014 om Vækstplan for Fødevarer, som regeringen indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

Medarbejderinvesteringsselskabet er en ny selskabsform, hvor både formålet og deltagerne er tæt knyttet til den virksomhed, som medarbejderinvesteringsselskabet skal virke til gavn for. I selskabets ledelse skal både virksomheden og medarbejderne være repræsenteret. Forslaget skal ses i lyset af risikoen for tab af arbejdspladser i visse erhverv, der skyldes manglende finansiering til investeringer til gavn for modernisering eller udvikling af virksomheden. Ordningen med medarbejderinvesteringsselskaber indebærer incitamenter til at fremme og øge udbuddet af risikovillig kapital.

Der er tale om et tilbud til de enkelte virksomheder, som sammen med medarbejderne kan aftale at oprette et medarbejderinvesteringsselskab. Hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst skal aftale om stiftelse af medarbejderinvesteringsselskabet godkendes af lønmodtagerorganisationen, og medarbejderne skal efterfølgende stemme for oprettelse af medarbejderinvesteringsselskabet. Parterne aftaler i fællesskab vedtægten for medarbejderinvesteringsselskabet, så behovet hos den enkelte virksomhed og deltagerne bliver tilgodeset bedst muligt. Den foreslåede løsning er en fleksibel model, som kan målrettes den enkelte virksomhed. Ved registrering af selskabet skal Erhvervsstyrelsen godkende vedtægten, og styrelsen fører tilsyn med overholdelsen af vedtægten og loven.

Medarbejderne bidrager med en del af deres løn for at opnå ejerskab i medarbejderinvesteringsselskabet. Midlerne indbetales i en periode på maksimalt 5 år, og skal derefter være bundet i minimum 3 år. Indskud, justeret for investeringens resultat, kan derefter udbetales til medarbejderne. Indskuddet kan udgøre op til 7,5 pct. af den årlige kontante løn minus arbejdsmarkedsbidrag, dog maksimalt 30.000 kr. årligt for den enkelte deltager. Forslaget har sammenhæng med et af skatteministeren fremsat lovforslag, da der ikke skal betales indkomstskat af indskudte lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet, men skattebetalingen udskydes indtil resultatet af investeringen udbetales.

Der foretages desuden en mindre ændring i sel­skabs­lo?ven, så indberetninger af fysiske personer til ejerregistret fremover skal indeholde oplysning om CPR-numre.

I det jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
23.10.14
2. behandling
02.12.14
3. behandling
04.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
03.12.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: medarbejderinvesteringsselskaber

Relaterede forslag:

08.10.2014 L 10: Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?