L 131: Maritim fysisk planlægning (Forslag til lov om maritim fysisk planlægning.)

L 131: Maritim fysisk planlægning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 131

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 131 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget sigter på at implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU om rammerne for maritim fysisk planlægning i dansk ret. Den nødvendige lovgivning skal være sat i kraft senest den 18. september 2016. Havplanen skal være vedtaget senest den 31. marts 2021.

Formålet med lovforslaget og havplanlægningen er at fremme økonomisk vækst, udvikling af havarealer og udnyttelse af havressourcer på et bæredygtigt grundlag samt at forbedre miljøet.

De sektorer og interesser, som foreslås omfattet af havplanlægningen, er:

- Energisektoren til søs (f.eks. olie, gas og vind)

- Søtransport

- Fiskeri og akvakultur

- Indvinding af råstoffer i havet (f.eks. indvinding af grus)

- Bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet.

Efter lovforslaget skal havplanlægningen være helhedsorienteret. Det betyder, at sektorplaner og miljø- og andre interesser på havet skal sammentænkes og afvejes overfor hinanden i en sammenfattende havplanlægning.

Det er efter lovforslaget endvidere hensigten, at der i havplanlægningen skal tages hensyn til samspillet mellem hav og land, bl.a. forholdet mellem de havbaserede anlæg og aktiviteter på den ene side og den landbaserede infrastruktur (havne m.v.) og kommune- og lokalplanlægningen, på den anden side.

Efter lovforslaget vil borgere og virksomheder ikke umiddelbart være bundet af havplanen, men kan blive det indirekte, idet lovforslaget tilsigter at fastlægge rammerne for myndighedernes fremtidige tilladelser på de områder, som vil være omfattet af havplanen.

Det foreslås, at erhvervs- og vækstministeren koordinerer havplanlægningsprocessen frem mod 2021 og i samråd med øvrige berørte ministerier vedtager havplanen i form af en bekendtgørelse. Ligeledes vil kommuner, regioner og nabolande blive inddraget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
15.03.16
2. behandling
17.05.16
3. behandling
19.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
19.05.16

Emneord: maritim lovgivning

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?