Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 125: Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

L 125: Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 125

Fremsat af: Ole Sohn (SF)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 125 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget om mæglings- og klageinstitutionen er et led i udmøntningen af regeringens målsætning om, at Danmark skal være i front, når det gælder virksomheders globale ansvarlighed overfor arbejdstager- og menneskerettigheder, internationale miljøstandarder og kampen mod korruption. Formålet med lovforslaget er således at oprette en ikke-retlig mæglings- og klageinstitution, der hurtigt og effektivt kan løse uoverensstemmelser om overtrædelse af internationale standarder og principper om global ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. På baggrund af en klage eller af egen drift behandler mæglings- og klageinstitutionen sager om overtrædelser, der vedrører danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, uanset hvor overtrædelserne synes at være begået.

I overensstemmelse med OECD’s anbefaling er det regeringens vurdering, at der er behov for en dansk ikke-retlig mæglings- og klageinstitution som supplement til det eksisterende retslige system. Behovet for at oprette en ikke-retlig institution har konkret sit udspring i de juridiske udfordringer, der kan opstå ved mistanke om overtrædelser af f.eks. menneskerettigheder begået af virksomheder i lande, hvor lokal lovgivning enten ikke er på niveau med internationale regler eller ikke håndhæves. Stater kan som udgangspunkt kun håndhæve lovgivningen inden for statens eget territorium. Hensigten er at sikre danske virksomheder, der gør forretning på de globale markeder, en forudsigelig og troværdig håndtering af tvister om brud på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Samtidig er hensigten med den ikke-retlige mæglings- og klageinstitution at sikre bedre rammer for, at personer eller grupper, der har været udsat for overtrædelser af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, kan få deres sag behandlet. Dette gælder også i de tilfælde, hvor f.eks. den lokale lovgivning er overholdt, og der derfor ikke er mulighed for at forfølge krænkelsen ved domstolene. Den ikke-retlige mæglings- og klageinstitution foretager ikke en retslig vurdering af sagen, men kan tilbyde alternative løsningsmuligheder som f.eks. mægling. Dermed supplerer den ikke-retlige mæglings- og klageinstitution det etablerede juridiske system.

Derudover har mæglings- og klageinstitutionen også til formål at fremme, at OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder implementeres og efterleves af danske virksomheder, myndigheder og organisationer. Derfor skal mæglings- og klageinstitutionen også udføre aktiviteter, der understøtter danske virksomheders, myndigheders og organisationers indsats for at vise samfundsansvar, f.eks. via informations- og uddannelsesaktiviteter.

De nærmere regler for mæglings- og klageinstitutionens virksomhed, herunder regler om sagsbehandling og sammensætning, fastsættes ved bekendtgørelse.

Desuden foreslås det at ændre årsregnskabslovens § 99 a vedrørende de 1.100 største danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar til udtrykkeligt at omfatte en redegørelse for virksomhedens politikker for at respektere menneskerettighederne samt reducere klimapåvirkning. Formålet er at skabe større åbenhed om danske virksomheders samfundsansvar. Dermed styrkes bl.a. kunders, investorers, medarbejderes og lokalsamfundets muligheder for at forholde sig til virksomhedernes og investorernes indsats i forhold til menneskerettigheder og klimapåvirkning. Det vil skabe gevinster for både samfundet som helhed og for den enkelte virksomhed.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
19.04.12
2. behandling
31.05.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
03.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?