L 111: Forslag til lov om kontantydelse.

L 111: Lov om kontantydelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 111

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 14.01.2015

Vedtaget dato: 19.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 111 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem Regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Det foreslås at indføre en ny midlertidig ydelse - kontantydelse - for personer, som har opbrugt retten til arbejdsløshedsdagpenge, den særlige uddannelsesydelse og/eller den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, således at denne gruppe i 2015 er sikret offentlig forsørgelse i 3 år, hvis de opfylder en række betingelser.

Det foreslås videre, at kontantydelsen for personer, der er fyldt 30 år, er henholdsvis 80 pct. af højeste dagpengesats for forsørgere og 60 pct. af højeste dagpengesats for andre. Personer under 30 år modtager en ydelse svarende til satserne for jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Det foreslås også, at personer, som modtager ydelsen, har pligt til at stå til rådighed for arbejde, tilbud og de samtaler, som jobcenteret indkalder til. Rådighedspligten svarer til den, der gælder i kontanthjælpssystemet. De skal som udgangspunkt deltage i tilbud om virksomhedspraktik og nytteindsats, men kommunerne kan efter en konkret vurdering give tilbud om ansættelse med løntilskud eller vikariat i et jobrotationsforløb. Jobcenteret kan tillige vælge at give tilbud om vejledning og opkvalificering i forbindelse med et opkvalificeringsjob.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2015.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget er samlet for det offentlige på 10,7 mio. kr. i 2015, 220,9 mio. kr. i 2016 og 106,8 mio. kr. i 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.01.15
1. behandling
20.01.15
2. behandling
17.02.15
3. behandling
19.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.01.15
Afstemning start
21.01.15
Afstemning slut
18.02.15

Emneord: kontantydelse sociale ydelser

Relaterede forslag:

08.10.2014 L 27: Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?