L 107: Knive og blankvåben (Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.)

L 107: Knive og blankvåben

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 107

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 27.01.2016

Vedtaget dato: 21.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 107 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er, at lovgivningen om knive og blankvåben mv. revideres og forenkles, og at de nye regler samles i en ny selvstændig knivlov med en tilhørende bekendtgørelse.

Formålet hermed er at forenkle og præcisere lovgivningen om knive, så reglerne fremstår sammenhængende og klare og ikke skaber unødig tvivl om, hvorvidt besiddelse af en given kniv er lovlig eller ej. Samtidig har forslaget til formål at øge trygheden i befolkningen og forebygge alvorlig voldskriminalitet og anden kriminalitet, der indebærer fare for liv og helbred.

Med forslaget foreslås der derfor indført en ny knivlov, som på den ene side lemper reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags formål og på den anden side skærper kursen mod knive i bl.a. nattelivet og kriminelle miljøer.

Med forslaget lægges der på denne baggrund bl.a. op til, at enhåndsbetjente foldeknive ikke længere kategoriseres som særligt farlige knive, som det er forbudt at besidde, herunder på egen bopæl, uden tilladelse fra politiet. Det skal ses i sammenhæng med, at det nugældende forbud mod enhåndsbetjente foldeknive også omfatter helt almindelige knive, som er egnede til praktiske gøremål, ligesom det nuværende forbud har vist sig at skabe uklarhed for borgerne, fordi det i praksis er vanskeligt at vurdere, hvilke knive der må kategoriseres som enhåndsbetjente og dermed forbudte.

Med forslaget lægges der også op til, at princippet om, at knive kun må medbringes på offentlige steder mv., når der er et anerkendelsesværdigt formål, udvides til at omfatte alle knive og blankvåben. Dette er bl.a. begrundet med, at der bl.a. i nattelivet og kriminelle miljøer florerer en række farlige knive, som bevidst er udformet med henblik på at omgå den nugældende særregel om visse mindre foldeknive.

Ved vurderingen af om almindelige små lommeknive og multiværktøjer mv. har et anerkendelsesværdigt formål vil det indgå, at disse knive typisk har et bredere anvendelsesområde end andre knive og kan bruges til mange forskellige og pludseligt opståede dagligdags, praktiske gøremål. Derfor vil det efter omstændighederne kunne være anerkendelsesværdigt at medbringe en sådan kniv på offentligt tilgængelige steder mv., selv om formålet hermed har bredere karakter end f.eks. at deltage i en bestemt fritidsaktivitet, f.eks. en jagt, fisketur eller spejderlejr.

Som et led i en øget indsats for at bekæmpe knivvold – særligt i nattelivet og kriminelle miljøer – lægger forslaget desuden op til, at der skal kunne sættes endnu hårdere ind over for personer, som tidligere er dømt for vold mv., og som bærer kniv på steder, hvor der erfaringsmæssigt er høj risiko for vold, f.eks. i nattelivet eller kriminelle miljøer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.01.16
1. behandling
11.02.16
2. behandling
19.04.16
3. behandling
21.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.01.16
Afstemning start
03.02.16
Afstemning slut
21.04.16

Emneord: knive blankvåben våben

Relaterede forslag:

17.03.2015 B 96: Forbud mod opbevaring af hjemmeværnsvåben i hjemmet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?