L 66: Lov om internetdomæner (Forslag til lov om internetdomæner.)

L 66: Lov om internetdomæner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 66

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 13.11.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 66 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med forslaget er at opdatere rammerne for administration af internetdomæner, der særligt tildeles eller på anden vis er tilknyttet Danmark, så den internationale udvikling på området kan rummes inden for lovgivningen. Blandt andet skal loven kunne omfatte andre internetdomæner end ». dk«.

I dag regulerer loven alene administrationen af internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Det primære internetdomæne, som er omfattet af loven, er topdomænet ». dk«.

Med lovforslaget udvides lovens anvendelsesområde til også at kunne rumme mulige nye internetdomæner, som er tilknyttet Danmark, fx ». jylland«, men som ikke er særligt tildelt Danmark. Forskellen er, at rettighederne til ». dk« er blevet særligt tildelt den danske stat, mens alle kan søge de nye internetdomæner, der er åbnet op for.

Lovforslaget giver som noget nyt erhvervs- og vækstministeren mulighed for at vælge mellem at forlænge en eksisterende tilladelse til administration af et internetdomæne, der særligt tildeles Danmark, hvilket aktuelt kun omfatter ». dk«, eller træffe beslutning om afholdelse af udbud. Med den gældende lov har ministeren alene mulighed for at træffe beslutning om udbud.

Forslaget medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, stat, regioner og kommuner.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.11.13
1. behandling
21.11.13
2. behandling
06.02.14
3. behandling
18.02.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.11.13
Afstemning start
20.11.13
Afstemning slut
17.02.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. december 2013

Emneord: internettet internetdomæner

Relaterede forslag:

27.02.2015 L 157: Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v.

24.10.2014 B 16: Sektorspecifik fusionskontrol på telemarkedet

07.11.2013 B 18: En styrket håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?