Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 153: Forslag til lov om Internationalt Udviklingssamarbejde.

L 153: Forslag til lov om Internationalt Udviklingssamarbejde.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 153

Fremsat af: Christian Friis Bach (RV)

Fremsat dato: 11.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for udviklingsbistand

Udvalg: Udenrigsudvalget (URU)

L 153 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget fremsættes med henblik på at modernisere lovgrundlaget for udviklingssamarbejdet, således at det afspejler den internationale kontekst og de typer af indsatser, som det danske udviklingssamarbejde foregår indenfor i dag.

Målet med Danmarks udviklingssamarbejde er, inden for rammerne af internationalt anerkendte principper og mål for udviklingssamarbejde, at bekæmpe fattigdom i udviklingslande og fremme menneskerettigheder. Målsætningen forfølges i tæt samarbejde med udviklingslande. Menneskerettighederne stadfæstes som det helt centrale omdrejningspunkt for dansk udviklingssamarbejde. Det understreges, at udviklingspolitikken er et centralt og integreret element i Danmarks aktive udenrigspolitik.

Lovforslaget lægger op til en forenkling af lovens bestemmelser om udmøntningen af udviklingsbistanden. Denne forenkling vil ikke ændre på gældende praksis. Lovforslaget sigter mod, at indsatstyper er i overensstemmelse med lovens formål og angiver ad hvilke kanaler, bistand kan gives.

Der lægges med lovforslaget op til større åbenhed i forvaltningen af udviklingsbistanden. Det foreslås at etablere et nyt Udviklingspolitisk Råd med op til 15 eksterne medlemmer med henblik på at sikre inddragelse og samtidig styrke den løbende strategiske dialog og rådgivning om udviklingsbistanden. Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde og Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde foreslås samtidig nedlagt.

En række bestemmelser fra den gældende lov om internationalt udviklingssamarbejde videreføres. Det gælder således muligheden for udviklingsministeren til at yde tilskud til udviklingsforskning, kultursamarbejde med udviklingslande og oplysning om udviklingssamarbejde. Investeringsfonden for Udviklingslande (der tidligere hed Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene) foreslås ligeledes videreført med henblik på at fremme investeringer i udviklingslande i samvirke med dansk erhvervsliv.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. januar 2013. Som en konsekvens af lovforslaget foreslås det samtidig at ophæve lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998, som senest ændret ved lov nr. 85 af 14. februar 2006.

Den sene fremsættelse skyldes, at den offentlige høring har givet anledning til substantielle drøftelser og revision af udkast til lovforslaget. Lovforslaget ønskes dog fortsat vedtaget i dette Folketingsår, således at det sammen med en ny strategi for udviklingssamarbejde kan danne grundlag for Danmarks udviklingssamarbejde.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.04.12
1. behandling
17.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
29.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.04.12
Afstemning start
16.04.12
Afstemning slut
28.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?