L 152: Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel (Forslag til lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel.)

L 152: Internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 152

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 25.02.2015

Vedtaget dato: 28.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 152 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at gennemføre UNIDROIT-konventionen af 16. november 2001 om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr (Cape Town-konventionen) og den til konventionen knyttede protokol af samme dato om specifikke forhold for flyudstyr (flymaterielprotokollen). Konventionen og protokollen etablerer en international ordning for registrering mv. af sikkerhedsrettigheder i luftfartøjer og andet flyudstyr med henblik på at lette finansieringen af flymateriel.

Finansiering af fly sker som oftest gennem forskellige former for kreditsalg, og investorer stiller i stigende omfang som betingelse ved finansieringen, at flyet registreres i en stat, der har tiltrådt Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen. En dansk tiltrædelse af konventionen og protokollen vil i lyset heraf være af væsentlig betydning for, at luftfartsbranchen forsat på rimelige vilkår kan nyanskaffe luftfartøjer til registrering i Danmark.

Der lægges på denne baggrund med lovforslaget op til at tilvejebringe det lovgivningsmæssige grundlag for, at Danmark kan tiltræde Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen.

Lovforslaget indebærer nærmere, at sikkerhedsrettigheder i flygenstande, som er omfattet af konventionens og protokollens anvendelsesområde (dvs. flyskrog, helikoptere og flymotorer med en vis minimumskapacitet), og hvor debitor enten befinder sig i Danmark på aftaletidspunktet, eller hvor flyskroget eller helikopteren er nationalitetsregistreret i Danmark, vil kunne blive registreret i det internationale register og som følge heraf nyde (international) beskyttelse foran enhver senere registreret sikkerhedsrettighed og enhver uregistreret rettighed. En international sikkerhedsrettighed i en flygenstand vil endvidere skulle anerkendes i Danmark og hermed kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse her i landet i overensstemmelse med konventionens og protokollens regler.

Med vedtagelsen af lovforslaget giver Folketinget i medfør af grundlovens § 19 sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen, og at regeringen i denne forbindelse afgiver erklæringer til en række af konventionens og protokollens bestemmelser som nærmere angivet i lovforslagets bemærkninger.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.15
1. behandling
19.03.15
2. behandling
21.04.15
3. behandling
28.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.15
Afstemning start
04.03.15
Afstemning slut
28.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. april 2015

Emneord: flymaterielprotokollen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?