Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 120: Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien.

L 120: Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 120

Fremsat af: Thor Möger Pedersen

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 120 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol af 23. marts 2011 til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten fra 1974 mellem Danmark og Brasilien. Protokollen kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Fra dansk side var formålet med protokollen at få ændret nogle bestemmelser i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1974, som kan føre til utilsigtede resultater. Dermed bringes de pågældende bestemmelser i overensstemmelse med, hvad der i mange år er aftalt i andre danske dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Ændringerne angår den metode, som Danmark skal anvende til at lempe dobbeltbeskatning, når personer og selskaber, der er hjemmehørende her i landet, modtager indkomst fra Brasilien, og begge stater kan beskatte indkomsten efter overenskomstens andre bestemmelser.

Ændringerne medfører, at dobbeltbeskatning i fremtiden skal ophæves ved credit-metoden, så Danmark nedsætter sin skat af indkomst fra Brasilien med den skat, der er betalt i Brasilien af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den brasilianske indkomst.

Lovforslaget skønnes at medføre administrative merudgifter i størrelsesordenen 100.000 kr. til systemtilretning. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige konsekvenser. Lovforslagets økonomiske konsekvenser for det offentlige og for erhvervslivet skønnes at være begrænsede.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
18.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
24.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
23.04.12
Afstemning slut
23.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?