Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 121: Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn.

L 121: Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 121

Fremsat af: Thor Möger Pedersen

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 121 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst af 27. april 2011 mellem Danmark og Ungarn. Overenskomsten kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Overenskomsten afløser den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1978, som må anses som utidssvarende, idet de erhvervsmæssige forhold mellem Danmark og Ungarn i 1978 var helt anderledes end i dag.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Ungarn kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Efter overenskomsten kan kildestaten ikke beskatte udbytter udloddet fra et datterselskab til et moderselskab, hvis moderselskabet ejer mindst 10 pct. af kapitalen i datterselskabet i en uafbrudt periode på mindst et år. Det samme gælder, hvis modtageren er en pensionskasse. I alle andre tilfælde kan kildestaten beskatte udbytter med 15 pct., hvis modtageren er hjemmehørende i den anden stat.

Efter overenskomsten kan renter og royalties kun beskattes i modtagerens bopælsstat.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan kun beskattes i kildestaten. Private pensioner kan beskattes i kildestaten, hvis denne stat har givet fradrag for indbetalingerne.

Efter den gældende overenskomst kan private pensioner kun beskattes i modtagerens bopælsstat.

Der er aftalt en overgangsordning for personer, som den 27. april 2011 var hjemmehørende i Ungarn og var begyndt at modtage pension, så disse personer bevarer den fritagelse for dansk beskatning af deres danske private pension, som de har efter den nuværende overenskomst.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat af indkomst fra Ungarn med den skat, der er betalt i Ungarn af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den ungarske indkomst.

Lovforslaget skønnes at medføre administrative merudgifter i størrelsesordenen 500.000 kr. til systemtilretning. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige konsekvenser. Lovforslagets økonomiske konsekvenser for det offentlige og for erhvervslivet skønnes at være begrænsede.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
18.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
24.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
23.04.12
Afstemning slut
23.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?