L 75: Ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. (Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.)

L 75: Dansk-færøsk dobbeltbeskatning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 75

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 19.11.2014

Vedtaget dato: 19.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 75 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en aftale om ændring af den dansk-færøske protokol om beskatning af pensioner til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1996. Aftalen blev undertegnet den 23. oktober og gør det muligt at beskatte pensioner i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis der er givet fradrag for indbetalingerne, eller en arbejdsgivers bidrag ikke er blevet beskattet på indbetalingstidspunktet (bortseelsesret). Ændringen vedrører ikke sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser, dvs. folkepension m.v.

Den gældende protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at pensioner, som betales fra Danmark til en modtager på Færøerne eller omvendt, kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende. En pensionist, som er hjemmehørende på Færøerne, og som modtager dansk pension, betaler således ikke dansk skat af pensionsbeløbene.

Færøerne har nu ændret sin lovgivning, således at der ikke længere gives fradrag for indbetalinger på pensionsordninger. Til gengæld beskattes udbetalinger ikke. En dansk pension, som udbetales til en modtager på Færøerne, vil herefter hverken blive beskattet i Danmark eller på Færøerne.

Aftalen ændrer den eksisterende dansk-færøske protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, sådan at pensioner vil kunne beskattes i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis modtageren har haft fradrag i denne del af riget for indbetalinger, eller hvis bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var blevet beskattet i denne del af riget.

Aftalen træder i kraft, når begge parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt. Aftalen har virkning for indkomstår, der påbegyndes fra og med 1. januar 2015.

Lovforslaget vil medføre et begrænset merprovenu, som ikke kan kvantificeres.

Lovforslaget skønnes at medføre administrative engangsomkostninger på ca. 150.000 kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.11.14
1. behandling
27.11.14
2. behandling
12.12.14
3. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.11.14
Afstemning start
26.11.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2014

Emneord: skat færøerne dobbeltbeskatning

Relaterede forslag:

06.10.2016 L 31: Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

04.04.2016 B 166: Oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring

04.04.2016 B 146: Anvendelsen af FN's modeloverenskomst ved forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og lav- og mellemindkomstlande

04.04.2016 B 145: Større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster

31.03.2016 B 116: Annullering af planlagte besparelser i SKAT

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?