L 45: Lov om indfødsrets meddelelse (Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.)

L 45: Indfødsrets meddelelse

STATUS I FOLKETINGET

Delt

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 45

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 30.10.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Indfødsretsudvalget (IFU)

L 45 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Tildeling af statsborgerskab

To gange årligt skal der efter loven tildeles indfødsret til borgere. Du kan se en liste over de fremtidige borgere på Folketingets hjemmeside.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Lovforslaget omfatter 1.607 personer samt ca. 888 børn, som får indfødsret sammen med deres forældre, jf. § 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

Lovforslaget er det første af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Behandlingen af ansøgninger om dansk indfødsret ved naturalisation i forbindelse med optagelse af personer på dette lovforslag om indfødsrets meddelelse er sket i overensstemmelse med retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.10.14
1. behandling
13.11.14
2. behandling
16.12.14
3. behandling
18.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.10.14
Afstemning start
06.11.14
Afstemning slut
17.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014

Emneord: indfødsret statsborgerskab

Relaterede forslag:

16.01.2017 B 48: Loft for tildeling af dansk statsborgerskab

27.10.2016 L 46: Lov om indfødsrets meddelelse

06.10.2016 L 12: Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.

21.04.2016 L 175: Indfødsrets meddelelse

18.03.2016 B 97: ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse

17. Dec 2014 21:44
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Vi har pt nogle problemer med at håndtere opdelte forslag. Dette forslag er blevet delt med følgende begrundelse, men de delte forslag findes ikke her:

Karen J. Klint (S) :

Når jeg går på talerstolen nu, er det ikke, fordi der i det store er mere forskel på sagsbehandlingen af lovforslaget om indfødsrets meddelelse, end der ellers er. Der er altid nogle, der bliver taget af på grund af nogle forskellige forhold, og det er der også denne gang. Men der er så også en særlig situation. Vi har været igennem rigtig mange ansøgninger op til lovbehandlingen her, og der er så under sagsbehandlingen fundet nogle, som jeg vistnok her godt kan kalde ret enslydende lægeerklæringer. Det er blevet besluttet, at vi godt vil se lidt ekstra på de lægeerklæringer, fordi vi synes, de er for enslydende til, at de måske har den største sandhedsværdi for de mennesker, de så omhandler.

I ændringsforslaget fra justitsministeren er et samlet udvalg enige om, at de pågældende mennesker tager vi ud. Der pågår nu en undersøgelse af den speciallæge, der har udfærdiget lægeerklæringerne, og så synes vi ikke, at vi skal sagsbehandle de pågældende sager færdig, før vi har resultatet af den undersøgelse, der er sat i værk.

Det er derfor, vi foreslår, at lovforslaget her deles op, sådan at vi har ni personer på et restforslag, som går tilbage til udvalget til videre behandling, hvorimod hovedforslaget fortsætter den almindelige behandling.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?