L 179: Lov om indfødsrets meddelelse (Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.)

L 179: Indfødsrets meddelelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 179

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 10.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Indfødsretsudvalget (IFU)

L 179 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Tildeling af statsborgerskab

To gange årligt skal der efter loven tildeles indfødsret til borgere. Du kan se en liste over borgerne på Folketingets hjemmeside.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Lovforslaget omfatter 679 personer og ca. 425 børn, som får indfødsret sammen med deres forældre, jf. § 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

Lovforslaget er det andet af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Af det samlede antal personer omfattet af lovforslaget er 678 personer optaget på lovforslaget efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation, og én person er optaget på lovforslaget efter FN’s konvention af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.04.14
1. behandling
25.04.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.04.14
Afstemning start
17.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 27. maj 2014

Emneord: indfødsret statsborgerskab

Relaterede forslag:

16.01.2017 B 48: Loft for tildeling af dansk statsborgerskab

27.10.2016 L 46: Lov om indfødsrets meddelelse

06.10.2016 L 12: Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.

21.04.2016 L 175: Indfødsrets meddelelse

18.03.2016 B 97: ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?