L 175: Indfødsrets meddelelse (Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.)

L 175: Indfødsrets meddelelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 175

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 21.04.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 175 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget omfatter 923 personer og ca. 365 børn, som får indfødsret sammen med deres forældre.

Lovforslaget er det tredje af i alt tre lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Regeringspartiet Venstre indgik den 5. oktober 2015 med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en ny aftale om indfødsret, der fastlægger de fremtidige generelle retningslinjer for udlændinge-, integrations- og boligministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse. Aftalen fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation.

Behandlingen af ansøgninger om dansk indfødsret ved naturalisation i forbindelse med optagelse af personer på dette lovforslag om indfødsrets meddelelse er sket dels i overensstemmelse med retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation og dels i overensstemmelse med retningslinjerne i den tidligere gældende cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Af det samlede antal personer omfattet af lovforslaget er 817 personer optaget på lovforslaget efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation, og 106 personer er optaget på lovforslaget efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
21.04.16
1. behandling
03.05.16
2. behandling
26.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
21.04.16
Afstemning start
28.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: indfødsret statsborgerskab

Relaterede forslag:

16.01.2017 B 48: Loft for tildeling af dansk statsborgerskab

27.10.2016 L 46: Lov om indfødsrets meddelelse

06.10.2016 L 12: Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.

18.03.2016 B 97: ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse

28.01.2016 L 109: Indfødsrets meddelelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?