L 109: Indfødsrets meddelelse (Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.)

L 109: Indfødsrets meddelelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 109

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 28.01.2016

Vedtaget dato: 15.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Indfødsretsudvalget (IFU)

L 109 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget omfatter 1.861 personer og ca. 854 børn, som får indfødsret sammen med deres forældre.

Lovforslaget er det andet af i alt tre lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Regeringspartiet Venstre indgik den 5. oktober 2015 med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en ny aftale om indfødsret, der fastlægger de fremtidige generelle retningslinjer for udlændinge-, integrations- og boligministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse. Aftalen fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation.

Behandlingen af ansøgninger om dansk indfødsret ved naturalisation i forbindelse med optagelse af personer på dette lovforslag om indfødsrets meddelelse er sket dels i overensstemmelse med retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation og dels i overensstemmelse med retningslinjerne i den tidligere gældende cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Den nye aftale om indfødsret af 5. oktober 2015 indebærer blandt andet, at visse personer, der har modtaget en tilkendegivelse om forventet optagelse – med forbehold for nye retningslinjer – på det lovforslag om indfødsrets meddelelse, der blev fremsat for Folketinget den 29. oktober 2015 (L 36), skal have behandlet deres ansøgning på ny. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har på den baggrund genbehandlet ansøgningerne fra samtlige af de pågældende personer, og lovforslaget vedrører alene denne persongruppe.

De personer, som fortsat opfylder naturalisationsbetingelserne eller af Folketingets Indfødsretsudvalg er meddelt dispensation herfra, er optaget på dette lovforslag, som fremsættes ekstraordinært i forhold til de to halvårlige lovforslag om indfødsrets meddelelse, der efter fast praksis fremsættes for Folketinget i oktober og april måned.

Af det samlede antal personer omfattet af lovforslaget er 1.141 personer optaget på lovforslaget efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation, og 720 personer er optaget på lovforslaget efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.16
1. behandling
02.02.16
2. behandling
05.04.16
3. behandling
12.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.16
Afstemning start
04.02.16
Afstemning slut
12.04.16

Emneord: indfødsret statsborgerskab

Relaterede forslag:

16.01.2017 B 48: Loft for tildeling af dansk statsborgerskab

27.10.2016 L 46: Lov om indfødsrets meddelelse

06.10.2016 L 12: Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.

21.04.2016 L 175: Indfødsrets meddelelse

18.03.2016 B 97: ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?