L 188: Lov om indfødsrets meddelelse (Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.)

L 188: Indfødsrets meddelelse

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 188

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 16.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Indfødsretsudvalget (IFU)

L 188 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Tildeling af statsborgerskab

To gange årligt skal der efter loven tildeles indfødsret til borgere.

Du kan se en liste over borgerne på Folketingets hjemmeside.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Lovforslaget omfatter 3.314 personer og 1.867 børn, som får indfødsret sammen med deres forældre, jf. § 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

Lovforslaget er det andet af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Behandlingen af ansøgninger om dansk indfødsret ved naturalisation i forbindelse med optagelse af personer på dette lovforslag om indfødsrets meddelelse er sket i overensstemmelse med retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.04.15
1. behandling
21.04.15
2. behandling
26.05.15
3. behandling
02.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.04.15
Afstemning start
23.04.15
Afstemning slut
02.06.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 21. maj 2015

Emneord: indfødsret statsborgerskab

Relaterede forslag:

16.01.2017 B 48: Loft for tildeling af dansk statsborgerskab

27.10.2016 L 46: Lov om indfødsrets meddelelse

06.10.2016 L 12: Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.

21.04.2016 L 175: Indfødsrets meddelelse

18.03.2016 B 97: ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?