Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 11: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

L 11: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 11

Fremsat af: Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 10.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Indfødsretsudvalget (IFU)

L 11 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Tilkendelse af statsborgerskab

Dette forslag handler om at tildele statsborgerskab/indfødsret til en samling borgere. Statsborgerskabet tildeles efter gældende regler på området og det er normalt kun Dansk Folkeparti, der kan finde på et stemme imod forslaget.

Du kan se en liste over borgerne, der tildeles indfødsret på Folketingets hjemmeside.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

(Lovforslag nr. L 11)

Lovforslaget omfatter 1.718 personer og ca. 636 børn, som får indfødsret sammen med deres forældre, jf. § 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

Lovforslaget er det første af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Lovforslaget er for 1660 personer udarbejdet efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om naturalisation. For 18 personer er lovforslaget udarbejdet efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om naturalisation. For 4 personer er lovforslaget udarbejdet efter retningslinjerne i cir­ku­læ­re­skrivel­se nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinier for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Herudover er lovforslaget for 36 personer udarbejdet i overensstemmelse med FNs konvention af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed.

Personerne omfattet af dette lovforslag om indfødsrets meddelelse er optaget på lovforslaget forud for Folketingsvalget den 15. september 2011. Efter valget har regeringspartierne Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vedtaget et regeringsgrundlag, hvorefter betingelserne for opnåelse af dansk indfødsret vil blive ændret på flere områder.

Reglerne om statsborgerskab skal bruges aktivt til at fremme integration. Regeringen vil sende det tydelige signal, at udlændinge, der har boet i Danmark i flere år, og hvor integrationen er lykkedes, kan blive danske statsborgere.

Kravene skal være høje, for dansk statsborgerskab er noget særligt. Men kravene skal ikke ekskludere dem, der gør sig umage, alene fordi de ikke har en tilpas høj uddannelse. Og mennesker, der har boet i Danmark gennem mange år, skal ikke mødes af en prøve, hvor kravene er højere, end hvad mange danskere kan. Men regeringen lægger vægt på, at ansøgere ikke har begået kriminalitet.

Der vil blandt andet ske ændring af kravet om danskkundskaber til bestået Prøve i Dansk 2. Indfødsretsprøven skal erstattes af en statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund.

Herudover skal det være muligt at have dobbelt statsborgerskab.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.11.11
1. behandling
17.11.11
2. behandling
16.12.11
3. behandling
20.12.11

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.11.11
Afstemning start
07.12.11
Afstemning slut
19.12.11

15. Dec 2011 10:09
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Folketingets partier har afgivet deres betænkning, hvor nogle af partierne er utilfredse med, at de ikke kan få at vide, hvilken person på listen, der er under undersøgelse af PET.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget er af den klare opfattelse, at det kun bør være de personer, som kan godkendes af Politiets Efterretningstjeneste (PET), der skal tildeles dansk statsborgerskab ved lov. På lovforslaget er imidlertid opført én person, som ikke kan godkendes af PET. Hvilken person der er tale, om har Indfødsretsudvalget ikke fået oplyst. På den baggrund har DF valgt at bruge disse linjer til at advare kraftigt mod, at lovforslaget vedtages i dets nuværende form.

Der er stillet et ændringsforslag, hvor 3 personer udtages. EL stemmer mod ændringsforslaget, men stemmer ja til forslaget i 3. behandling. DF forventes at stemme nej.

Enhedslisten har stillet et spørgsmål angående udtagelsen af én af personerne.

Mener ministeren, at det er rimeligt, at en person bliver taget af et lovforslag om indfødsrets meddelelse, fordi der bliver udskrevet folketingsvalg, og en ny regering skal dannes, og personen dermed når at fylde 18 år inden vedtagelsen af lovforslaget?

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?