Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 168: Forslag til lov om frikommuner.

L 168: Forslag til lov om frikommuner.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 168

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 168 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget ønsker regeringen at etablere de overordnede retlige rammer for frikommuneforsøget, samt at give frikommunerne særlige muligheder for at udføre forsøg inden for en række områder.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. Det fremgår bl.a. af afsnittet ”Ny styring af den offentlige sektor”, at regeringen vil etablere flere forsøg med frikommuner mv.

Lovforslaget indeholder forslag til de overordnede formål med frikommuneforsøget, kommunerne med status af frikommune og forsøgets varighed, herunder at forsøg efter loven senest skal være iværksat den 31. december 2013.

Med lovforslaget foreslås endvidere, at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres i frikommuner efter lov om frikommuner og anden lovgivning.

Det følger videre af lovforslaget, at frikommunerne gives særlige muligheder for at udføre forsøg.

Med lovforslaget får den relevante ressortminister mulighed for at anvende gældende bemyndigelser til at fastsætte nærmere regler på et område og gældende forsøgsbestemmelser på en anden måde i forhold til frikommunerne end i forhold til landets øvrige kommuner.

Lovforslaget indeholder herudover forslag til hjemler til konkrete forsøg i frikommunerne på en række forskellige områder. Forsøgshjemlerne indeholder i de fleste tilfælde krav om, at den relevante ressortminister godkender kommunalbestyrelsens dispositionsønsker i henhold til frikommunens ansøgning, inden forsøg kan iværksættes. Enkelte bestemmelser giver kommunalbestyrelserne i frikommunerne adgang til at træffe beslutning om at iværksætte forsøg uden forudgående godkendelse.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2012.

Forslagets sene fremsættelse skyldes behovet for en grundig politisk drøftelse af de mange forsøgsforslag, som frikommunerne har indsendt indtil videre. Hertil kommer, at forslaget af hensyn til frikommunerne ønskes gennemført i denne samling.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
10.05.12
2. behandling
07.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?