Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 175: Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

L 175: Forvaltere af alternative investeringsfonde

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 175

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 01.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 175 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget indføres nye regler, hvorefter forvaltere af alternative investeringsfonde underlægges regulering og tilsyn. Dette medfører, at alternative investeringsfonde herunder bl.a. kapital- og hedgefonde fremover vil være underlagt skærpede regler samt tilsyn fra Finanstilsynet. Lovforslaget er udtryk for en implementering af EU-direktivet om forvaltere af alternative inves­teringsfonde i dansk ret.

Formålet med lovforslaget er at skabe et mere effektivt indre marked for forvaltning af alternative investeringsfonde gennem indførelsen af mere ensartede regler på området og ved at åbne mulighed for grænseoverskridende forvaltning af alternative investeringsfonde. Samtidig sikres der gennemsigtighed og åbenhed over for investorerne og dermed en ensartet beskyttelse for samtlige investorer.

Lovforslaget indeholder bl.a. krav om, at en forvalter af en alternativ investeringsfond fremover enten skal have en tilladelse eller skal lade sig registrere hos Finanstilsynet. Endvidere skal forvaltere leve op til et ensartet minimumsniveau for så vidt angår forvalterens indretning, herunder aflønning, forvalterens ledelse, investeringsbegrænsning, årsrapporter, ophør mv. samt krav til forvalteren om, hvordan de alternative fonde skal indrettes og drives. Hensigten hermed er at sikre investorerne større tryghed omkring deres investering i alternative investeringsfonde.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, anbefaler jeg forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
01.03.13
1. behandling
15.03.13
2. behandling
07.05.13
3. behandling
16.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
01.03.13
Afstemning start
10.04.13
Afstemning slut
15.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?