L 137: Formidling af fast ejendom (Forslag til lov om formidling af fast ejendom m.v.)

L 137: Formidling af fast ejendom

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 137

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 137 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Præcisering på ejendomsæglingsområdet

Forslaget er på en side videreførsel af ejendomsmæglerloven, som den ser ud i øjeblikket, men fremfører på den anden side en del ændringer og præciseringer. For det første indskrænkes loven til ikke at indbefatte den såkaldte 'køberformidling', der vil sige, at en køber af et hus beder en ejendomsmægler finde dem et hus, der passer til en given beskrivelse. Det er anderledes end køberrådgivning, der handler om alle former for løs information på en række områder, en køber kan modtage imens de leder efter et hus. Forslaget præciserer også mere end den eksisterende lov, at en ejendomsmægler er 'sælgers mand'.  De skal altså først stå på sælgerens side, ikke

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at forbedre forbrugerbeskyttelsen og forbrugerinformationen, lette administrative byrder, øge konkurrencen og skabe et mere effektivt boligmarked.

For at skabe større klarhed for forbrugerne foreslås det at præcisere ejendomsmæglerens rolle, så der ikke kan være tvivl om, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant. I forlængelse heraf foreslås det, at mægleren ikke må formidle lån til finansiering af køb af fast ejendom, så det undgås, at mægleren får en rådgivende rolle over for køber.

For at forbedre forbrugerbeskyttelsen foreslås det herudover, at der skal udpeges en ansvarlig mægler for hvert formidlingsopdrag, så forbrugeren har mulighed for at indbringe en mægler for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, hvis der sker fejl i forbindelse med en handel. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor medhjælpere står for en del af handlerne.

Som led i at forbedre forbrugerinformationen foreslås det endvidere, at en række af ejendomsmæglerens rådgivningspligter og oplysningskrav ophæves eller justeres, så forbrugerne fremover alene præsenteres for de oplysninger, der er af central betydning for bolighandlen. I dag betyder de detaljerede informationskrav, der stilles til ejendomsmægleren, at gennemsigtigheden begrænses.

I tillæg hertil foreslås det, at kravet om, at brutto-/netto-udgifterne skal fremgå af salgsopstillingen, erstattes af oplysninger om ejendommens kontantpris og ejerudgifter. Det vil give forbrugeren et mere retvisende billede af, hvad en ejendom reelt koster.

Med lovforslaget ophæves herudover de gældende begrænsninger af, hvordan ejendomsmæglere kan aftale vederlag. Dermed får mæglerne mulighed for at udvikle nye koncepter, og der skabes grundlag for øget priskonkurrence.

Endelig foreslås det, at der indføres hjemmel til, at der kan fastsættes regler om åbenhed om indkomne købstilbud med henblik på at øge gennemsigtigheden for forbrugerne.

Lovforslaget vurderes at medføre administrative lettelser for erhvervslivet på ca. 30 mio. kr. om året.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
18.03.14
2. behandling
13.05.14
3. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 8. maj 2014

Emneord: forbrugerbeskyttelse boligmarked

Relaterede forslag:

26.03.2015 B 112: Et mere overskueligt andelsboligmarked

26.03.2015 B 106: Forbrugeroplysning om levetid m.m. for elektriske og elektroniske produkter

24.02.2015 B 77: Forlænget reklamationsret

14.01.2015 L 108: Støtte til nedrivning af hele afdelinger

30.10.2014 L 47: Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.

5. Maj 2014 11:35
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg synes umiddelbart, at

§ 42. Ejendomsmægleren må ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, herunder beregning af brutto- og nettoydelse.

lyder lidt voldsomt.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?