L 2: Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019.

L 2: Udgiftslofter for 2019

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 2

Fremsat af: Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)

Fremsat dato: 08.10.2015

Vedtaget dato: 17.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

L 2 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har til formål at fastsætte konkrete niveauer for udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019.

Det følger af budgetlovens § 6, stk. 1, at finansministeren samtidig med forslaget til finanslov kan fremsætte et forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for det fjerde af de følgende finansår. Forslaget til udgiftslofter for det fjerde finansår lægges i henhold til budgetlovens § 7, stk. 2, sammen med de gældende udgiftslofter samt ændringsforslag hertil til grund for regeringens forslag til finanslov.

Udgiftslofterne for 2019 er fastlagt i overensstemmelse med en opdateret mellemfristet 2020-fremskrivning i september 2015 og fastsættes således med afsæt i den forudsatte udgiftsudvikling i en fremskrivning af dansk økonomi, hvor de årlige strukturelle offentlige underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP, og hvor der skal være mindst strukturel balance på den offentlige saldo i 2020. Samtidig skal holdbarhedsindikatoren være positiv. Fremskrivningen er udelukkende baseret på reformer og initiativer, der er fundet flertal for i Folketinget.

Med lovforslaget fastsættes overordnet tre separate udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Det statslige udgiftsloft er opdelt i to dellofter for henholdsvis driftsudgifter og indkomstoverførsler. Det kommunale udgiftsloft er en øvre grænse for de kommunale nettodriftsudgifter til service, mens det regionale udgiftsloft er opdelt i to dellofter for henholdsvis sundhedsområdet og de regionale udviklingsopgaver.

Et udgiftsloft angives som et beløb opgjort i milliarder kroner med én decimal. Udgiftslofterne skal overholdes af stat, kommuner og regioner hver især og må ikke overskrides med henvisning til en samlet overholdelse af summen af udgiftslofterne for de tre sektorer til sammen.

Forslaget er sendt i høring med frist den 9. oktober 2015, således at samlet høringssvar kan foreligge inden Folketingets behandling af lovforslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.15
1. behandling
22.10.15
2. behandling
04.12.15
3. behandling
17.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.15
Afstemning start
15.10.15
Afstemning slut
17.12.15

Emneord: udgiftsloft finanslov

Relaterede forslag:

05.10.2016 L 2: Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020

05.10.2016 L 1: Finanslov for finansåret 2017

28.01.2016 L 104: Tillægsbevilling for finansåret 2015

08.10.2015 L 3: Konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2016

06.10.2015 L 1: Finanslov for finansåret 2016

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?