L 161: Forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.

L 161: Danmarks klimapolitik

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 161

Fremsat af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 161 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Klimaråd og nye klimamålsætninger

Forslaget er et forsøg på at sætte ramme om Danmarks klimapolitik i forbindelse med ambitionen om drastisk reduceret CO2-udslip i 2050. I den forbindelse vil forslaget nedsætte et Klimaråd, der skal fungere som uafhængige eksperter på området og rådgive ministeriet efter anmodning. De skal også aflægge rapport mindst en gang årligt om deres vurdering af, hvad Danmark gør på klimaområdet. Forslaget sætter også fast, at klimaministeren mindst hvert 5. år skal sætte mål for klima, der skal mødes inden for ti år. Desuden forpligter loven Klimaministeriet til at redegøre for klimasituationen en gang om året til Folketinget.

Dersom loven opretter et nyt råd, der

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Lovforslaget, som indgår i aftale af 6. februar 2014 om Danmarks Klimalov, Klimaråd og nationale klimamålsætninger, har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, hvilket vil sige et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, og som samtidig understøtter vækst og udvikling. Lovforslaget skal derudover fremme gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik.

Efter lovforslaget udmøntes formålet i 3 centrale elementer, som beskrives i lovforslaget og dets bemærkninger:

1. For at skabe en klar retning for klimaindsatsen forpligtes klima-, energi- og bygningsministeren til mindst hvert 5. år at fremsætte nationale klimamålsætninger overfor Folketinget. De nationale klimamålsætninger skal have et tiårigt perspektiv.

2. For at fremme gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik nedsættes Klimarådet den 1. januar 2015. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et lavemissionssamfund i 2050 samt bidrage til den offentlige debat.

3. For at fremme gennemsigtighed og offentlighed om status for Danmarks klimapolitik skal klima-, energi- og bygningsministeren hvert år udarbejde en klimapolitisk redegørelse til Folketinget.

Derudover indeholder lovforslaget regler og bemærkninger, der fastsætter og præciserer indholdet af de ovennævnte elementer, herunder de nærmere rammer for Klimarådet arbejde, dets sammensætning, udnævnelsesperiodens længde og sekretariatsbetjening, m.v.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
01.04.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 15. maj 2014

Emneord: klimalov klima

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 162: Klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

04.04.2016 B 161: Klimatiltag ved begrænsning i transportvæksten via planlægning og kørselsafgifter

04.04.2016 B 160: Klimatiltag via effektivisering af bustransport og andre trafikale tiltag

18.03.2016 B 96: Danmarks ratifikation af Parisaftalen

29.10.2015 B 20: Det nationale klimamål 2020

UDVALGT INDLÆG FOR

Thomas Huulbæk Titanium
Mikkel Dencker (DF): Vores standpunkt er, at Danmark ikke kan frelse verden [...] Mikkel understreger godt, hvorfor vi overhovedet er i situationen til at begynde med. Forslaget skal selvfølgelig støttes,…

GÅ TIL INDLÆG

27. Maj 2014 21:08
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Mikkel Dencker (DF): Vores standpunkt er, at Danmark ikke kan frelse verden [...]

Mikkel understreger godt, hvorfor vi overhovedet er i situationen til at begynde med. Forslaget skal selvfølgelig støttes, fordi der altid vil være nogen, der skal gå forrest.

Og det vil jeg gerne være med til.

2. Jun 2014 10:13
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet har skrevet et interessant indlæg om loven: Hvilken lovteknik er den bedste i en klimalov?

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?