Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 108: Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner.

L 108: Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 108

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 14.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 108 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget ønsker regeringen at etablere et nyt analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner ved en sammenlægning af Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI).

Det foreslås i lovforslaget, at instituttet etableres med det formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i kommuner og regioner.

Det følger af lovforslaget, at instituttets hovedopgaver bliver at udføre analyser samt udarbejde og formidle anvendelsesorienteret og praksisnær forskning på kommunernes og regionernes ansvarsområder. Instituttet skal desuden rådgive offentlige myndigheder.

Instituttet oprettes som en uafhængig statslig institution. Økonomi- og indenrigsministeren indgår en resultatkontrakt med instituttet, og kan rekvirere ydelser hos instituttet inden for en særskilt økonomisk ramme.

Det foreslås videre i lovforslaget, at instituttet får mulighed for at gennemføre opgaver som indtægtsdækket virksomhed og mulighed for at søge om eksterne forskningsbevillinger m.v.

Instituttet oprettes med en uafhængig bestyrelse med 10 medlemmer, heraf en uafhængig formand, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren. Økonomi- og indenrigsministeren, finansministeren, sundhedsministeren, KL, Danske Regioner og medarbejderne indstiller hver ét medlem. 3 medlemmer udpeges fra videregående uddannelses- samt forskningsinstitutioner, der har en faglig tilknytning til instituttets formål.

Det følger af lovteksten, at ministeren gives bemyndigelse til at fastsætte instituttets geografiske placering.

Instituttet oprettes med virkning fra 1. juli 2012.

Lovforslaget indebærer, at staten opnår et provenu på 3,3 mio.kr. i 2012 og 13,0 mio. kr. årligt herefter. Provenuet opnås ved en bevillingstilpasning.

Som en konsekvens af oprettelsen af instituttet, foreslås det samtidig at ophæve lov nr. 548 af 24. juni 2005 om evalueringsinstitut for kommuner m.v. (KREVI-loven)

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.03.12
1. behandling
22.03.12
2. behandling
10.05.12
3. behandling
22.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.03.12
Afstemning start
03.05.12
Afstemning slut
21.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?