L 154: Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde.

L 154: Erhvervsdrivende fonde

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 154

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 12.03.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 154 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at indføre en ny moderniseret lov om erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget skal være med til at sikre, at det fortsat vil være attraktivt at drive erhvervsdrift i fondsform, så de erhvervsdrivende fonde har gode rammer for at bidrage til vækst og erhvervsudvikling. Ændringerne i årsregnskabsloven medfører, at årsregnskaberne indeholder mere åbenhed om fondenes og ledelsens forhold. Endelig vil den foreslåede ændring af loven om Erhvervsankenævnet sikre, at fondsmyndighedens afgørelser fremadrettet kan undergives en administrativ efterprøvelse.

Lovforslaget er udarbejdet på baggrund af Erhvervsfondsudvalgets rapport fra december 2012. Udvalget skulle komme med forslag til modernisering af erhvervsfondslovgivningen og eventuelt anbefalinger for god fondsledelse.

Lovforslaget medfører en grundlæggende modernisering af lovgivningen for de erhvervsdrivende fonde svarende til den reform af selskabsloven, der blev gennemført i 2009. Lovforslaget sikrer størst mulig parallelitet mellem selskabs­loven og lov om erhvervsdrivende fonde og gør lov om erhvervsdrivende fonde mere sammenhængende, moderne og fleksibel.

Lovforslaget indeholder regler om rammerne for ledelsen og dens sammensætning, hvilket skal styrke ledelsen af de erhvervsdrivende fonde, ligesom der vil blive nedsat en særlig komite, der skal udstede anbefalinger for god fondsledelse. Lovforslaget medfører endvidere, at der foreslås øget gennemsigtighed omkring ledelsen, herunder om bestyrelsens vederlag samt flere krav til revisor.

Med henblik på at forbedre gennemsigtigheden i de erhvervsdrivende fonde foreslås endvidere, at fondene fremadrettet skal redegøre for deres uddelingspolitik i deres årsregnskab, ligesom det foreslås, at fondenes uddelinger i det forgangne år skal opdeles i hovedkategorier.

Herudover foreslås en styrkelse af revisors rolle samt fondsmyndighedens tilsyn med de erhvervsdrivende fonde, herunder opfølgning i forhold til bestyrelsernes redegørelser for god fondsledelse.

Endelig vil de erhvervsdrivende fonde, der er stiftet før 1. december 2014, og som har Civilstyrelsen som fondsmyndighed, frem til og med 31. maj 2015 kunne erklære, at fondens primære fokus er fondens erhvervsdrift, og at fondsmyndigheden fremover skal være Erhvervsstyrelsen.

I det jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale lovforslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.03.14
1. behandling
25.03.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.03.14
Afstemning start
19.03.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 15. maj 2014

Emneord: fonde selskabsloven

Relaterede forslag:

23.11.2015 L 71: Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.

15.01.2014 L 114: Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.

02.10.2013 L 23: Årsrapporter på engelsk, regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og redegørelse for samfundsansvar

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?