L 21: Forslag til lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Forslag til lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.)

L 21: Fjordforbindelse ved Frederikssund

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 21

Fremsat af: Transportminister Magnus Heunicke (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 18.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 21 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget søges om bemyndigelse til at anlægge en motortrafikvej syd om Frederikssund mellem Frederikssundsvej og Skibbyvej i Hornsherred, hvoraf en del af vejen anlægges som en højbro over Roskilde Fjord mellem Marbækvej og Tørslev Hage.

Desuden søges om bemyndigelse til at anlægge en 2-sporet vej mellem den nye motortrafikvej øst for Lyngerup og Lyngerupvej syd for Landerslev.

Endelig søges der om bemyndigelse til at etablere en selvstændig offentlig virksomhed, der får navnet Fjordforbindelsen Frederikssund. Virksomheden får det overordnede ansvar for etablering af projektet samt opkrævning af brugerbetaling for passage af den nye forbindelse.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af trafikaftale af 21. marts 2013 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, hvorefter parterne blev enige om at etablere en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, der etableres som en højbro, og som finansieres dels ved brugerbetaling og dels ved et statsligt indskud. Det statslige indskud lyder på i alt 659,5 mio. kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
23.10.14
2. behandling
16.12.14
3. behandling
18.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
17.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 11. december 2014

Emneord: fjordforbindelse frederikssund højbro broer trafik

Relaterede forslag:

20.10.2015 B 14: At ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren

08.10.2015 B 9: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

27.03.2015 B 141: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

26.03.2015 L 175: Anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro

11.03.2015 L 162: Forslag til jernbanelov

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?