L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode (Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode.)

L 205: Midlertidig jobpræmie

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 205

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 18.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 205 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) har besluttet at indføre en midlertidig jobpræmieordning, når langvarigt ledige kommer i arbejde. Ifølge forslaget skal langtidsledige modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse modtage en jobpræmie for arbejdsindkomst i andet halvår 2015.

Formålet med dette lovforslag er at styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed blandt modtagere af kontanthjælp m.v.

Det foreslås, at jobpræmien gives uden ansøgning til langtidsledige modtagere af kontanthjælp m.v., som har arbejdsindkomst i 2. halvår 2015. Målgruppen for forslaget er personer,

– som på en bestemt dato (31. marts 2015) var berettiget til og modtog uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller ledighedsydelse eller var ansat med løntilskud, og

– som i 329 ud af 365 dage i perioden 1. april 2014 til og med den 31. marts 2015 har fået udbetalt en af eller flere af disse forsørgelsesydelser.

Målgruppen er objektivt beskrevet og afgrænset på en sådan måde, at ingen langvarige ydelsesmodtagere har kunnet indrette sig på jobpræmieordningen.

Jobpræmien gives efter følgende hovedprincipper:

– Personer i målgruppen, som har arbejdsindkomst som lønmodtagere m.v., får beregnet jobpræmien som 10 pct. af den månedlige arbejdsindkomst i 2. halvår 2015.

– Personer i målgruppen, som har selvstændig virksomhed i 2. halvår 2015, og som ikke modtager offentlige forsørgelsesydelser, kan ansøge om jobpræmie på 1.500 kr. pr. måned.

– Jobpræmien er skattefri og kan maksimalt udgøre 1.500 kr. pr. måned (maksimalt 9.000 kr. i hele perioden).

Samtlige personer i målgruppen orienteres skriftligt om jobpræmieordningen.

Forslaget skønnes at indebære offentlige merudgifter på i alt 108,4 mio. kr. i 2015. Det skønnes, at merudgiften til staten udgør 106,8 mio. kr. i 2015, mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 1,6 mio. kr. i 2015. De samlede merudgifter i 2015 er sammensat af merudgifter til jobpræmie på 106,5 mio. kr. samt merudgifter til administration på 1,9 mio. kr.

Efter tilbageløb skønnes forslaget at medføre offentlige merudgifter på i alt 82,3 mio. kr. i 2015.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 12. juni 2015. Der kan udbetales jobpræmie for arbejdsindkomst i perioden 1. juli 2015 til 31. december 2015.

Udspillet om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode blev offentliggjort den 10. maj 2015. Det har derfor ikke været muligt at fremsætte lovforslaget tidligere. Lovforslaget blev sendt i høring den 11. maj 2015 med frist for bemærkninger den 13. maj 2015. Årsagen til, at høringsprocessen ikke er færdiggjort inden fremsættelsen af lovforslaget er, at det ikke har været muligt af hensyn til lovforslagets hastende karakter. Af hensyn til, at lovforslaget foreslås at træde i kraft den 12. juni 2015, ønskes lovforslaget derfor færdigbehandlet, inden Folketinget går på sommerferie.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.05.15
1. behandling
19.05.15
2. behandling
02.06.15
3. behandling
04.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.05.15
Afstemning start
25.05.15
Afstemning slut
04.06.15

Emneord: jobpræmie arbejdsmarked arbejdsmarkedsydelser kontanthjælp

Relaterede forslag:

14.12.2016 B 32: Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v

05.10.2016 L 4: Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.

03.02.2016 L 113: Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.

27.01.2016 L 106: Opfølgning på begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven

29.04.2015 L 198: Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?