Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 162: Forslag til lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.

L 162: Forslag til lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 162

Fremsat af: Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 18.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 162 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Jobpræmie til langtidsledige

Målet med dette forslag er at få flere langtidsledige i arbejde. Forslaget handler om, at langtidsledige kan få udbetalt et månedligt beløb på op til kr. 600,- i perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2014, hvis de får et arbejde.

Det forventes, at ordningen vil koste knap 95 mio kroner i perioden, hvor forsøgsordningen kører.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Det er afgørende for regeringen at styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere.

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er regeringen og Enhedslisten derfor blevet enige om at indføre en jobpræmie som en 2-årig forsøgsordning for at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere.

Forsøgsordningen skal gælde i perioden fra 1. juni 2012 til og med 31. maj 2014. Den forslåede forsøgsordning bygger på de samme principper, som gælder for den 2-årige forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere.

Forsøget indebærer, at målgruppen for forsøget får en ekstra økonomisk gevinst ved at skaffe sig arbejde og at komme ud af langvarig ledighed.

Det foreslås, at den 2-årige forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed træder i kraft den 1. juni 2012.

Samtidig er der i lovforslaget foreslået ændringer/præciseringer, dels af lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere, dels af lov om aktiv socialpolitik, så det sikres, at udbetalt jobpræmie ikke medregnes ved beregning af kontanthjælp m.v.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.04.12
1. behandling
27.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
24.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.04.12
Afstemning start
08.05.12
Afstemning slut
23.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?