Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 156: Forslag til lov om elektrificering af jernbanen.

L 156: Elektrificering af jernbanen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 156

Fremsat dato: 27.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 156 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget udmønter en del af transportaftalen af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv. mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og finanslovsaftalen af 11. november 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 bl.a. om elektrificering af strækningen mellem Køge Nord-Næstved.

Lovforslaget indebærer, at transportministeren bemyndiges til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på elektrificering af statslige jernbanestrækninger. Bemyndigelsen vil først blive anvendt på strækningen Esbjerg-Lunderskov, derefter Køge Nord-Næst­ved og på et senere tidspunkt – når der foreligger det politiske grundlag og bevillingsmæssige grundlag herfor – på andre statslige jernbanestrækninger helt eller delvist.

Transportministerens beføjelser til projekterings- og anlægsarbejdet i forbindelse med elektrificeringen forventes delegeret til Banedanmark.

Lovforslaget er en kombineret projekterings- og anlægslov og indeholder således bestemmelser, der tager sigte på dels projekteringsfasen dels anlægs- og driftsfasen. Her­ud­over indeholder lovforslaget sædvanlige regler i projekte­rings- og anlægslove på jernbaneområdet, f.eks. om forlods overtagelse og ekspropriation.

Statens udgift til elektrificering af jernbanestrækningerne Esbjerg-Lunderskov og Køge Nord-Næstved skønnes at udgøre ca. 1,9 mia. kr. (2013-priser).

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.13
1. behandling
12.03.13
2. behandling
14.05.13
3. behandling
21.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.13
Afstemning start
29.04.13
Afstemning slut
20.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?