L 140: Den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.)

L 140: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 140

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 26.02.2016

Vedtaget dato: 03.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 140 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen ønsker med planen ”Bedre balance – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” at overflytte konkrete sagsbehandlingsopgaver vedrørende personskader til ATP.

ATP har mange års erfaring med administration i stor skala. De har vist, at de formår at håndtere sagsbehandling sikkert og effektivt. Den erfaring mener regeringen, at sagerne på arbejdsskadeområdet kan drage stor nytte af.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af overflytningen af opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP.

Formålet med lovforslaget er at oprette den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AE) og at fastlægge den organisatoriske ramme herfor. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil modtage teknisk og administrativ bistand fra ATP.

Samtidig fremsættes yderligere et lovforslag, hvorved der foretages de nødvendige ændringer af lov om arbejdsskadesikring m.fl. love, som skal sikre en overdragelse af Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Der henvises til lovforslag nr. L …

I lovforslaget opregnes indledningsvist de opgaver, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremover skal varetage, herunder Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver vedrørende finansiering af udgifter til erstatning m.v. og udbetaling af erstatning m.v. på erhvervssygdomsområdet.

Lovforslaget indeholder derudover regler om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal ledes af en direktør med ansvar overfor en bestyrelse bestående af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og det offentlige, samt regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings samarbejde med ATP. Der er tillige regler om bl.a. optagelse af lån, årsregnskab og revision, samt om, at beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at institutionen følger lovgivningen.

Lovforslaget indebærer ikke ændringer i tilskadekomnes eller forsikringsselskabernes rettigheder og pligter efter arbejdsskadesikringsloven.

Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016. Dog kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestyrelse udpeges med virkning fra den 1. maj 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.16
1. behandling
03.03.16
2. behandling
21.04.16
3. behandling
26.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.16
Afstemning start
04.03.16
Afstemning slut
26.04.16

Emneord: arbejdsmarkedets erhvervssikring

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?