L 19: Lov om dansk turisme (Forslag til lov om dansk turisme.)

L 19: Lov om dansk turisme

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 19

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 02.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 19 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at skabe en stærkere organisering og styring af den offentlige turismefremmeindsats. Lovforslaget følger op på den politiske aftale om vækstplan for dansk turisme fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Med lovforslaget etableres et nationalt turismeforum, som skal koordinere og styre den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Det nationale turismeforum skal udarbejde en national strategi for dansk turisme med centrale prioriteter og mål for fremme af dansk turisme, samt igangsætte analyser, herunder en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme. Forummet får endvidere til opgave årligt at udarbejde en rapport til erhvervs- og vækstministeren om status for udmøntningen af den nationale strategi.

I tilknytning til det nationale turismeforum etableres et rådgivende organ, Dansk Turismes Advisory Board, som består af organisationer og øvrige relevante ministerier. Advisory Boardet skal medvirke til, at der er sammenhæng mellem målene for den offentlige turismefremmeindsats og relevante sektorområder inden for turismen, samt erhvervets efterspørgsel og udviklingsmuligheder.

Udviklingsindsatsen samles under tre regionale udviklingsselskaber for turisme, der får ansvaret for udviklingen af dansk turisme inden for de tre forretningsområder kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen samt storbyturismen. Selskaberne skal udarbejde udviklingsstrategier for hvert forretningsområde og afrapportere til det nationale turismeforum. Status for udmøntningen af strategierne vil indgå i den årlige rapport til erhvervs- og vækstministeren.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
23.10.14
2. behandling
25.11.14
3. behandling
02.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
01.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 20. november 2014

Emneord: turisme

Relaterede forslag:

14.11.2014 B 26: En pulje til turismeerhvervet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?