L 107: Lov om Danmarks Innovationsfond (Forslag til lov om Danmarks Innovationsfond.)

L 107: Danmarks Innovationsfond

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 107

Fremsat af: Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 15.01.2014

Vedtaget dato: 25.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Udvalg: Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIV)

L 107 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Den 3. oktober 2013 indgik regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Med lovforslaget etableres Danmarks Innovationsfond. Det sker ved at sammenlægge Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation, der samtidig nedlægges, jf. den samtidige fremsættelse af lovforslag nr. L 108 og L 109. Danmarks Innovationsfond indtræder i den forbindelse i disse organers rettigheder og forpligtelser.

Danmarks Innovationsfond skal medvirke til, at de offentlige investeringer i forskning og innovation i øget omfang bidrager til løsninger på samfundsudfordringer, og at de i øget omfang skaber vækst og beskæftigelse. Med etableringen af fonden er det samtidig hensigten at forenkle det nuværende forsknings- og innovationssystem.

Fonden etableres som et selvstændigt organ inden for den statslige forvaltning og finansieres af de årlige bevillingslove. Fonden ledes af en bestyrelse på ni personer, der har ansvar for og kompetence til at træffe alle beslutninger inden for fondens formål.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. april 2014. Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige og hurtige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.14
1. behandling
28.01.14
2. behandling
18.03.14
3. behandling
25.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.14
Afstemning start
22.01.14
Afstemning slut
24.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 11. marts 2014

Emneord: innovation innovationsfond

Relaterede forslag:

15.01.2014 L 109: Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond

15.01.2014 L 108: Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond mv.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?