Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 118: Forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

L 118: Forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 118

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 16.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 118 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Forslaget til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning fremsættes parallelt med forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed som led i kunststøttereformen, hvorom der blev indgået en politisk aftale mellem samtlige Folketingets partier den 13. juni 2012.

Reformen indebærer blandt andet en nedlæggelse af Statens Kunstråd og en overflytning af dette råds udvalg til Statens Kunstfond. Et vigtigt element i reformen er at skabe øget ligestilling i kunststøttesystemet mellem kunsthåndværk og design og arkitektur på den ene side og de øvrige kunstområder på den anden side. Reformen medfører derudover en række ændringer i forskellige særlove, nemlig lovene om litteratur, musik, scenekunst og film. På billedkunstområdet fører udmøntningen af aftalen til omfattende ændringer, idet billedkunstlovens område udvides med arkitektur, kunsthåndværk og design. Omfanget af ændringerne gør det nødvendigt at fremsætte et selvstændigt lovforslag om en ny lov for billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Lovforslaget indebærer, at der bliver mulighed for at yde projektstøtte til arkitektur, kunsthåndværk og design på linje med de muligheder, der eksisterer for de øvrige kunstområder. Dette har været et ønske fra Statens Kunstfonds bestyrelse og en anbefaling fra Kunststøtteudvalget, som anbefalede dette i sin rapport om det statslige kunststøttesystem fra september 2011.

I konsekvens af kunststøttereformen vil en del af det nuværende Statens Kunstråds frie midler blive overført til arkitektur, kunsthåndværk og design.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.01.13
1. behandling
24.01.13
2. behandling
25.04.13
3. behandling
02.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.01.13
Afstemning start
15.03.13
Afstemning slut
01.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?