L 103: Forslag til lov om betalingskonti.

L 103: Forslag til lov om betalingskonti.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 103

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Fremsat dato: 15.01.2016

Vedtaget dato: 21.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 103 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslagets hovedformål er at øge forbrugerbeskyttelsen ved at give den enkelte forbruger en række nye rettigheder og værktøjer, der skal forbedre forbrugerens valgmuligheder og generelt gør det nemmere for forbrugeren at forholde sig aktivt til valg af pengeinstitut. Lovforslaget skal endvidere bidrage til mere konkurrence på detailbankmarkedet ved bl.a. at styrke sammenligneligheden af gebyrer i forbindelse med betalingskonti.

Med lovforslaget gennemføres Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner i dansk ret.

Lovforslaget sikrer, at alle forbrugere får adgang til en basal betalingskonto tilknyttet de bankydelser, som er nødvendige i dagens samfund. En basal betalingskonto skal gøre det muligt for forbrugerne at hæve og indsætte penge, overføre penge, få tilknyttet et betalingskort, gennemføre direkte debiteringer og få adgang til netbank. Den basale betalingskonto skal tilbydes enten vederlagsfrit eller mod et rimeligt gebyr.

Med lovforslaget vil der endvidere blive indført regler om, at en forbruger, samtidig med indgåelsen af en aftale om en betalingskonto, får krav på et gebyroplysningsdokument, der indeholder en liste over repræsentative tjenesteydelser tilknyttet en betalingskonto og gebyrstørrelsen for hver af disse, ligesom forbrugerne får krav på en årlig gebyropgørelse. Derudover vil der også blive indført hjemmel til at udstede regler om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer mellem to betalingstjenesteudbydere i Danmark, som vil gøre det nemmere for forbrugere at skifte pengeinstitut.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.16
1. behandling
04.02.16
2. behandling
12.04.16
3. behandling
19.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.16
Afstemning start
22.01.16
Afstemning slut
19.04.16

Emneord: betalingskonti

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?