Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 194: Forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende.

L 194: Barseludligning for selvstændige

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 194

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 20.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 194 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

• En selvstændigt erhvervsdrivende defineres i loven på baggrund af den pågældendes registrering hos SKAT som udøver af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller som værende honorarmodtager med B-indkomst.

• Den bidragspligtige kreds er selvstændigt erhvervsdrivende mellem 18 og 64 år.

• Det årlige fuldtidsbidrag til ordningen udgør 328 kr.

• Bidragsstørrelsen beregnes forholdsmæssigt på baggrund af evt. indbetalt lønmodtager ATP-bidrag for den pågældende.

• En selvstændigt erhvervsdrivende, for hvem der indbetales fuldt lønmodtager ATP-bidrag, undtages fra bidragspligten.

• En selvstændigt erhvervsdrivende er berettiget til kompensation fra ordningen, hvis den pågældende har ret til barseldagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende, har anmodet Udbetaling Danmark herom, og har en arbejdsfortjeneste, der overstiger højeste dagpengesats.

• ATP bemyndiges til at administrere ordningen i lighed med administrationen af barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked

• Regler for tilsyn og kontrol og klage og straf svarer til bestemmelserne herom i den eksisterende barseludligningsordning (Barsel.dk).

Lovforslaget vil medføre mindre økonomiske konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende i form af et årligt bidrag på 328 kr. Eneste administrative konsekvens er, at den selvstændigt erhvervsdrivende én gang om året skal foretage indbetaling af bidrag til ordningen.

Lovforslaget har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.03.13
1. behandling
04.04.13
2. behandling
30.05.13
3. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.03.13
Afstemning start
24.04.13
Afstemning slut
03.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?