L 177: Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.)

L 177: Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 177

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 26.04.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 177 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

Med lovforslaget implementeres artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (”IMI-forordningen”).

Det foreslås, at der oprettes en fond, som skal dække udstationerede lønmodtageres krav på løn i henhold til en kollektiv overenskomst, når kravet er fastslået ved fagretlig behandling, og når arbejdsgiveren ikke har betalt efter påkrav herom.

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede iværksætter efter udbetalingen inddrivelse af kravet mod arbejdsgiveren og kan i den forbindelse ligeledes inddrive en bod, som er tilkendt den faglige organisation.

Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede administreres af ATP og ledes af en bestyrelse.

Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede finansieres af bidrag fra alle arbejdsgivere, herunder arbejdsgivere, der midlertidigt leverer tjenesteydelser til Danmark.

Forslaget til oprettelse af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede baserer sig på en fælles aftale mellem LO og DA, og vurderes at være den mindst indgribende mulighed for implementering af håndhævelsesdirektivets artikel 12 i forhold til det danske arbejdsmarked og den danske aftalemodel.

Lovforslaget fremsættes sammen med forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.04.16
1. behandling
04.05.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.04.16
Afstemning start
03.05.16
Afstemning slut
03.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?