L 175: Anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro (Forslag til lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.)

L 175: Storstrømsbroen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 175

Fremsat af: Transportminister Magnus Heunicke (S)

Fremsat dato: 26.03.2015

Vedtaget dato: 27.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 175 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er en udmøntning af aftale af 17. november 2011 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance om etablering af en ny Storstrømsbro.

Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Denne jernbanekorridor vil i løbet af de kommende år blive styrket markant med etableringen af den nye bane København-Ringsted via Køge og det kommende anlæg af Femern Bælt-forbindelsen, herunder opgraderingen og udvidelsen af jernbanelinjen mellem Ringsted og Rødby.

Med lovforslaget bemyndiges transportministeren til at anlægge en kombineret vej- og jernbanebro inklusive en dobbeltrettet cykel- og gangsti over Storstrømmen mellem Masnedø ved Vordingborg og Orehoved på Falster samt tilhørende landanlæg til ca. 4,2 mia. kr. Broen bliver ca. 4 km lang og ca. 24 meter bred. På land anlægges endvidere ca. 6,5 km nyt vejanlæg og ca. 2 km jernbaneanlæg.

Yderligere kan der med loven anlægges en række relaterede projekter, herunder omlægning af søkabler mellem Falster og Masnedø/Sjælland og anlæg af ny sejlrende til Orehoved Havn. Endelig indeholder lovforslaget en bemyndigelse til, at den nuværende Storstrømsbro vil blive ned??rev?et, når den nye bro er opført og taget i brug.

Lovforslaget indeholder også en række bestemmelser, som regulerer forhold vedrørende miljø, arkæologiske undersøgelser, ekspropriation, ejerskab til anlægget, klageadgang, domstolsprøvelse mv. Lovforslaget udgør på en række punkter en fravigelse af plan-, natur- og miljølovgivningen. Det skyldes bl.a., at visse dele af den almindelige lovgivning ikke er velegnet til at regulere et projekt af denne karakter og størrelse.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
16.04.15
2. behandling
21.05.15
3. behandling
26.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
26.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 12. maj 2015

Emneord: storstrømsbroen broer

Relaterede forslag:

08.10.2014 L 21: Forslag til lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?