Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 137: Akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.)

L 137: Akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 137

Fremsat af: Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 06.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Udvalg: Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIV)

L 137 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har til formål at skabe et fælles system for akkreditering af de videregående uddannelser, som stiller større krav til uddannelsesinstitutionernes kvalitetsarbejde med de videregående uddannelser, medfører afbureaukratisering af akkrediteringsprocessen, øger gennemsigtigheden i det samlede uddannelsesudbud og understøtter større sammenhæng i uddannelsessystemet.

Lovforslaget indebærer en ændring fra akkreditering af hver enkelt uddannelse til akkreditering af hele uddannelsesinstitutionernes kvalitetsarbejde med de videregående uddannelser.

Lovforslaget indebærer, at alle nye uddannelser og nye udbud af uddannelser skal prækvalificeres, hvor det vurderes om den nye uddannelse lever op til fastsatte kriterier for samfundsøkonomisk behov og relevans. Ministeren nedsætter et udvalg, der skal rådgive ministeren herom. Endelig skal ministeren godkende alle nye udbud og uddannelser.

Lovforslaget indebærer endvidere, at Akkrediteringsrådet fortsat skal træffe afgørelser om akkreditering. Opgaven som akkrediteringsoperatør for alle de videregående uddannelser samles og skal fremover varetages af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Endelig indebærer lovforslaget, at der kan iværksættes gennemgang af uddannelser med særlige kvalitetsmæssige udfordringer, og at de tværgående evalueringer videreføres som hidtil, men udvides til at omfatte universitetsområdet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.13
1. behandling
22.02.13
2. behandling
25.04.13
3. behandling
16.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.13
Afstemning start
01.03.13
Afstemning slut
15.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?