Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 172: Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer. (Skadesforsikringsafgiftsloven).

L 172: Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer. (Skadesforsikringsafgiftsloven).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 172

Fremsat af: Thor Möger Pedersen

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 172 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Det foreslås at indføre en løbende præmieafgift på ska­des­forsikringer til afløsning af den gældende stempelafgift.

Hensigten med lovforslaget er at modernisere og forenkle afgiften vedrørende skadesforsikringer, som i dag findes i stempelafgiftsloven.

Reglerne i den hidtidig stempelafgiftslov er forældede og unødigt komplicerede. Men den væsentligste fordel ved at gå over til en løbende præmieafgift er, at afgiften dermed ikke på samme måde som stempelafgiften virker hæmmende for konkurrencen på forsikringsmarkedet. I stedet for at forsikringstageren skal betale en relativt høj stempelafgift ved tegningen af en forsikring, bliver afgiftsbelastningen fordelt på den løbende præmie. Dermed hæmmer afgiften ikke incitamentet til at skifte forsikring, hvis forsikringstageren kan opnå en lavere præmie i et andet forsikringsselskab. Mobiliteten og konkurrencen på forsikringsmarkedet øges, til gavn for forsikringstagerne, som dermed alt andet lige vil kunne opnå lavere priser på forsikringer.

Stempelafgiften udgør i dag 0,29 kr. pr. 5.000 kr. forsikringssum eller 14 pct. af den årlige præmie for hovedparten af forsikringstyper. Afgiften skal betales, når der tegnes en forsikring. Afgiften foreslås ændret til en løbende præmieafgift, som udgør 1,1 pct. af præmien. Afgiften skal betales, når der opkræves forsikringspræmier. Opkrævningen sker af forsikringsselskaberne, som indbetaler afgiften til SKAT.

Omlægningen af afgiften imødekommer forsikringsbranchens ønsker om en væsentligt forenklet afgiftsstruktur.

Afgiftslovens administrative bestemmelser lægges ind i en tidssvarende og enkel ramme, som følger systematikken i den øvrige afgiftslovgivning. Afgiftsberegningen bliver væsentligt forenklet, og administrationen af afgiften bliver enklere, både i forsikringsselskaberne og hos SKAT.

Afgiften vurderes at indbringe staten et umiddelbart provenu efter tilbageløb på ca. 350 mio. kr. årligt. Provenuet fra den hidtidige stempelafgift har været ca. 250 mio. kr. årligt efter tilbageløb.

Det foreslås, at den nye afgiftslov skal træde i kraft den 1. januar 2013.

Den sene fremsættelse beklages. Den skyldes, at lovforslaget har behøvet yderligere bearbejdning på baggrund af de indkomne høringssvar.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
03.05.12
2. behandling
07.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
22.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?