Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 198: Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.).

L 198: Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 198

Fremsat af: Thor Möger Pedersen

Fremsat dato: 14.08.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 198 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti har den 22. juni 2012 indgået aftale om en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som sikrer, at man får mere ud af at arbejde.

Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører afskaffelse af fradrag for grundforbedringer og ændring af genoptagelsesreglerne på ejendomsvurderingsområdet.

De elementer af Skattereformen, der indeholdes i dette lovforslag, skønnes at medføre et merprovenu på ca. 380 mio. kr. målt i varig virkning efter tilbageløb. I finansåret 2013 er der ingen provenuvirkning.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

Grundforbedringsfradraget afskaffes fra 2013. Eksisterende fradrag fortsætter til udløb, idet fradraget fra 2013 og fremad ansættes til samme forholdsmæssige del af grundværdien, som fradraget har pr. 1. januar 2013, dog højst det faktiske beløb på dette tidspunkt.

Der gives mulighed for fradrag for grundforbedringsarbejder, hvis arbejdet er i gang på tidspunktet for lovens ikrafttræden, samtidig med at der sættes en frist til 1. maj 2013 for genoptagelse af gamle grundforbedringsfradrag. Herefter kan gamle fradrag ikke længere genoptages.

De generelle genoptagelsesregler for ejendomsvurderinger ændres, således at kun vurderinger foretaget på et faktuelt fejlagtigt grundlag – f.eks. forkert registrering af bygningsstørrelse – vil kunne genoptages. Beløbsmæssige vurderingsskøn vil kunne påklages som hidtil.

Genoptagelse skal som hovedregel ske inden for 3 år og 7 måneder (den eksisterende ordinære genoptagelsesfrist) efter den vurderingstermin, hvor vurdering på et fejlagtigt grundlag første gang er foretaget. Herved undgås, at 20-30 år gamle forhold vil kunne gøres til genstand for genoptagelse, hvilket er tilfældet nu.

De eksisterende procedurer, der involverer Skatterådet i forbindelse med genoptagelser, afskaffes.

Der fastsættes dokumentationskrav, der skal være opfyldt ved anmodning om grundforbedringsfradrag eller om genoptagelse af allerede fastsatte fradrag.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.08.12
1. behandling
20.08.12
2. behandling
10.09.12
3. behandling
13.09.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.08.12
Afstemning start
14.08.12
Afstemning slut
12.09.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?